Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

100% pause til de nationale test i København

nikoFremover skal det ikke være et krav, at folkeskolerne gennemfører nationale test af eleverne I København. Testene giver nemlig ikke et retvisende billede af elevernes reelle faglige kompetencer. De nationale test skal sættes i bero og jeg ser helst de droppes i fremtiden.

Det handler om at sætte folkeskolen fri. Den centrale styring af folkeskolerne fra Christiansborg har ikke bragt meget godt med sig, og det er de nationale test et trist eksempel på. Så lad os droppe de obligatoriske nationale test og give lærerne ansvaret tilbage.

På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. april fik jeg sammen med Enhedslisten og SF opbakning til et medlemsforslag om, at sætte de nationale tests i bero i København. Dette skete på baggrund af, at et flertal af partierne i Folketinget, har indgået en aftale om at gøre de nationale test frivillige for 4 ud af 5 danske skoler, indtil en ny, forbedret test er udarbejdet.

Der er efterhånden ikke mange, der tror på, at de nationale test måler det, de skal, og samtidig viser forskning, at de nationale test i praksis ikke fungerer som et pædagogisk redskab, der styrker elevernes udvikling. Derfor er det afgørende for mig, at vi giver skolerne mulighed for at arbejde med eleverne og deres læring på de måder, som skoler og lærere ved virker.

De nationale test blev indført i 2010 og er i dag obligatoriske for eleverne, der i løbet af deres skoletid skal gennemføre ti nationale test inden for en række forskellige fag. De nationale test har udviklet sig til et rigidt kontrolredskab, hvor risikoen for, at eleverne kun bliver gode til testen, men ikke får den generelle viden, de skal have, er overvældende.

Jeg tror på, at det er skolerne selv, der er bedst til at tilrettelægge undervisningen, så det vil vi gerne give dem mulighed for ved at sætte dem fri i stedet for at lænke dem til nationale test.

Close

Translate »