Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

100 til havneseminar

Lørdag den 28. oktober havde By & Havn inviteret til Havneseminar på Skolen i Sydhavn. Godt 100 københavnere mødte op.

By & Havn er i gang med at lave en såkaldt zoneplan for havnen, hvor dilemmaer mellem forskellig brug af havnen balanceres. Konsulentvirksomheden COWI har stået for en basisundersøgelse af havnen, hvor de på en række kort har indtegnet alle havnens funktioner og aktiviteter; for eksempel badesteder, lavvandede områder, husbåde, havne, lejemål på vand, bolværksejere osv.

Desuden er der afholdt en række scenarieworkshop med forskellige rekreative aktører, kommercielle aktører og en række bolværksejere. For at undersøge, hvor der er mulighed for yderligere aktiviteter i havnen.

Kortene blev flittigt brugt til havneseminarets workshops, hvor deltagerne gik sammen for at diskutere tre dilemmaer;
– Balancen mellem brugen af havnen til badning og andre formål
– Balancen mellem udsigt og adgang til vandet og brugen af bolværker til fortøjning af bl.a. husbåde, lystbåde og cafébåde mv.
– Balancen mellem en tilgængelig havn for alle københavnere og en god og hensynsfuld havnekultur .

Der kom mange input fra workshopdeltagerne. COWI og By & Havn vil nu viderebearbejde forslagene. Senere skal de drøftes i Rådet for den rekreative havn, som har deltagelse af både overborgmesteren, kultur- og fritidsborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren såvel som direktøren for Københavns Politi og By & Havns adm. direktør.

Dyk ned i materialer fra havneseminaret:
Zonekort der blev brugt i workshops
Præsentationen fra havneseminaret

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close