Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ålegræsprojekt med stort potentiale i Nordhavn

WSP, HedeDanmark og By & Havn starter forsøgsprojekt i Nordhavn, som skal undersøge mulighederne for at udbrede ålegræs langs alle de danske kyster. Det første ålegræs er nu hentet fra havbunden og flyttet til en kanal ved Trælastholmen.

Ålegræsset er hentet fra havbunden øst for Trekroner Fortet, hvor arbejdet med at anlægge Lynetteholms Fase 2 sættes i gang omkring oktober 2023. Anlægget af Lynetteholm kommer til at dække en lille del af ålegræsforekomsterne ved Trekroner Fortet, da et pænt stykke af havbunden forbliver urørt mellem fortet og Lynetteholm. Forsøget med at optage ålegræs foretages i det område, hvor ålegræsset ellers ville gå tabt, hvis det ikke bliver flyttet.

Ålegræs er en af de vigtigste planter i de indre danske farvande, hvor det varetager mange funktioner. Det modvirker kysterosion, er levested for mange arter og er et vigtigt værktøj mod klimaforandringer. Ålegræs kan nemlig hurtigt optage store mængder CO2. Faktisk helt op til 35 gange hurtigere end de tropiske regnskove. Samtidig binder planten også næringsstoffer fra vandet og holder det klart.

Netop ved Trekroner er der et stort ålegræsområde, hvilket er tegn på et godt havmiljø. En opgørelse fra ingeniørvirksomheden WSP viser faktisk, at der vokser ålegræs stort set alle de steder i havnen, hvor det forventes at kunne vokse.

Det nye samarbejde mellem By & Havn, WSP og HedeDanmark går ud på at sikre og oplagre ålegræsset, så det senere kan plantes ud på nye områder. Ålegræsstiklinger udplantes på kokosmåtter under vandet, for at se, om det er muligt at flytte hele måtter til et andet sted, uden at ålegræsset går til. Det vil gøre det meget lettere at genplante ålegræs ved de danske kyster. Ideen er i første omgang at gøre det muligt at retablere ålegræs på steder, hvor der f.eks. laves en ny strand, nedgraves en gasledning eller bygges en tunnel.

“Indtil nu har udplantning af ålegræs foregået ved enkeltskud, og det er ekstremt tids- og ressourcekrævende. Men hvis det her projekt bliver en succes, kan vi fremover lave ålegræstransplantationer i storskala, så det bliver muligt at genoprette habitater og forbedre vandkvaliteten i betydeligt højere grad end tidligere,” udtaler Lars Brammer Nejrup, Projektleder og Maritimekspert ved WSP.

Hvis forsøget går som eksperterne håber og forventer, vil den nye kanal ved Trælastholmen snart bugne med ålegræs. Derefter vil man så på sigt fjerne enkelte kokosmåtter med ålegræs og flytte dem til nye udplantningsområder. I løbet af kort tid forventes det, at det resterende ålegræs i kanalen vil sprede sig igen, så der løbende vil være mulighed for at hente nye forsyninger. Og på den måde vil man have fundet en helt ny løsning på et velkendt problem.

Foto: By & Havn

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close