Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ålen skal reddes – refugium i Københavns Havn

WWF og By & Havn etablerer levesteder for den kritisk truede ål i Københavns Havn, som derved bliver til verdens første ålerefugium.

WWF og By & Havn udlægger nu såkaldt ålegrus ved Teglværkshavn i Københavns Havn. Her placeres 800 tons småsten på mellem 16 og 32 millimeter i diameter på bunden af havnen. 

Projektet skal skabe flere levesteder for de små ål, som har brug for gemmesteder i form af sprækker og hulrum, indtil de vokser sig større. Desuden placeres 200 teglrør, hvor de voksne ål kan finde skjul.

WWF’s biologer har sammen med andre eksperter udvalgt netop Teglværkshavn til projektet, fordi der ikke kan vokse ålegræs her. Ålegruset kommer fra grusgrave på land, og stenene er hverken ru eller skarpe. Hermed kan ålen benytte sin særlige graveteknik. 

Bestanden nede på 0,6 procent – fiskeri stadig tilladt

Ifølge Henrike Semmler Le, seniorrådgiver inden for hav i WWF Verdensnaturfonden, kan ålens nye levesteder langt fra vende udviklingen alene.

Danske erhvervs- og fritidsfiskere har de seneste år tilsammen fanget cirka 300 tons ål om året, oplyser WWF. Andre årsager til ålens tilbagegang er, at mennesker har ødelagt dens levesteder ved at fjerne grus fra havbunden og drænet de vådområder, hvor arten lever.

Antallet af unge ål, såkaldte glasål, der kommer til de danske farvande via havstrømmene, er helt nede på 0,6 procent sammenlignet med niveauet for 1980. Derfor er den europæiske ål i dag at finde på den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN’s liste over kritisk truede arter.

WWF anbefaler et totalforbud mod ålefiskeri i hele Danmark og genopretning af ålens ødelagte levesteder.
“Der er der høj risiko for, at den vil uddø. Derfor bekymrer det os, at det fortsat er tilladt at fange og sælge ål. Et totalforbud mod ålefiskeri – både kommercielt og rekreativt – er nødvendigt for at få ålebestanden op igen. Irland har forbudt ålefiskeri hele året rundt, og vi bør gøre det samme i Danmark,” siger Henrike Semmler Le.

For nylig startede et ålegræsprojekt i Nordhavn, som undersøger hvordan man kan udplante ålegræs på steder, hvor den er forsvundet.
WWF og By & Havn har i forvejen etableret 80 fiskebørnehaver, også kendt som biohuts, forskellige steder i havnen. Indsatsen har inspireret virksomheder til at etablere yderligere 120 fiskebørnehaver i havnen, hvilket gør Københavns Havn til verdensrekordholder.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »