Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
barfod madsen andersen levantkaj 0

Barfod: Almene boliger i Nordhavn nu

Når der snart skal vedtages en startredegørelse for området Svanemølleholm Øst i Nordhavn, så kan det blive med 40 procent almene boliger.

Området skal have 38.000 etagemeter boliger, så med en almen boligandel på 40 procent kan det blive op 15.000 etagemeter, som skal være billige boliger for alle der står på venteliste i de almene boligforeninger.

Regeringen og Københavns Kommune indgik i sommer en aftale om, at kommunen må stille krav om op til 40 procent almene boliger på By & Havns arealer. I september blev aftalen godkendt i Borgerrepræsentationen, og nu har bestyrelsen i By & Havn besluttet at det næste byudviklingsområde Svanemølleholmen Øst skal leve op til målene i aftalen.

“Da vi i kommunalvalgkampen talte for markant flere almene boliger i København, affejede mange det som valgflæsk. Men vi arbejder stædigt på at få det omsat i praksis. For der er stort behov for boliger, der er til at betale for de mennesker, der arbejder i byen,” skriver Line Barfod nu på sin facebook-profil.

svanemoellehavn oest illustrationSvanemølleholm Øst er et boligområde ud til Skudehavnsbassinet. Illustrationen viser også en tænkt linieføring af metroen, som drejer til højre ud mod Levantkaj. Der ventes at blive gennemført en offentlig høring om lokalplanen til foråret. (Illustration: Intern høring – Østerbro Lokaludvalg)Hun mener at kommunen har et stort efterslæb af almene boliger “fra alle de mange år, hvor Socialdemokratiet og Venstre havde aftalt et stop”.
Men i de senere år er der sat nye krav om flere almene boliger. Først blev andelen sat op til 25 procent, og nu skal der være 40 procent i byudviklingsområder som f.eks. Nordhavn.
“Men der er stadig alt for mange dyre private lejeboliger. Så vi fortsætter arbejdet for mange flere boliger, der er til at betale,” skriver Line Barfod.

Nordhavn Avis var med, da aftalen mellem regeringen og Københavns Kommune blev præsenteret på Levantkaj i sommer. Dengang erkendte Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), at det ikke var lykkedes at nå målet om 25 procrent i områder som Nordhavn, Sluseholm og Teglholm.
“Med den nye aftale kan vi fremrykke noget af det almene byggeri, som er i støbeskeen. Og vi får lov til at lave en rækkefølgeplan i områderne, så det almene boligbyggeri ikke altid kommer til sidst,” sagde hun. Læs artiklen her.

By & Havn ikke er helt enige med kommunen i alle principperne for udviklingen af Svanemølleholm. Det fremgår af bilagene i sagen.
Et af stridspunkterne er antallet af parkeringspladser. Svanemølleholm Øst har som byudviklingsområde ikke bestemte krav til antallet af parkeringspladser der skal være, og det er i princippet muligt at gøre kvarteret helt eller delvist bilfrit.

Startredegørelsen lægger op til at halvere den traditionelle parkeringsnorm. Argumenterne er at der er under 600 meter til metrostationen Orientkaj, og gode cykelforbindelser via Det Grønne Loop. By & Havn ønsker at der kun kommer en reduktion på 20 procent af parkeringsnormen.

Et andet uafklaret punkt er omfanget af publikumsorienterede serviceerhverv som butikker og cafeer i stueetagerne ud mod især områdets grønne loop. Ifølge forvaltningen ønsker By & Havn, “at omfanget af publikumsorienterede serviceerhverv begrænses mest muligt”. Derfor skal dette emne også til politisk behandling.

Svanemølleholm øst

Close

Translate »