Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
norvin vinterbadning

Betænkeligheder ved fri badning i Nordbassinet

Skal det være tilladt at bade i hele Nordbassinet mellem Marmormolen og Sandkaj? By & Havn foreslår andre løsninger med ‘bløde’ badezoner

To forvaltninger i Københavns Kommune har fremlagt et  nyt forslag om flere steder i Københavns Havn, hvor der måske kan være fri badning. Et af stederne er er Nordbassinet syd for Sandkaj ved Nordhavn. Teknik- og Miljøforvalt ingen foreslår sammen med Kulturø og Fritidsforvaltningen, at der gennemføres nogle pilotforsøg med fri badning, bl.a. i Nordbassinet i Nordhavn.

I en indstilling til politikerne beskrives fordelene netop ved dette bassin: 

– Der er tale om et stort, delvis lukket område med sparsom skibstrafik på vandet. 

– Der er allerede et stort badeområde ved Sandkaj.

– Og den i forvejen udbredte ulovlige badning vil blive legaliseret. 

Ret mange udfordringer

Men der er også udfordringer ved at give los for badegæster i hele bassinet. F.eks. nævnes den lokale bådtrafik fra bådebroen ved Gittervej. Det kan måske løses med et bådeløb i den sydlige del af bassinet. Man skal også være opmærksom på sikkerhedskrav ved FN-Byen og et forurenet sediment-depot midt i bassinet. Men de steder, hvor det ikke skal være muligt at bade, kan evt. afgrænses med såkaldt banetov. 

Skilteskov med forbud

Baggrunden for det nye oplæg er at syv partier i Borgerreapræsentationen i december sidste år stillede forslag om at gøre det tilladt at bade i hele  Københavns Havn, undtagen der hvor det skal være forbudt. I dag er det forbudt at bade i havnen, undtagen der, hvor det er tilladt.

Lige siden har to forvaltninger arbejdet på et svar til partierne. Bl.a. ved at rådføre sig med søfartsstyrelsen, By & Havn, politi og beredskab. Meldingen er klar: Fri badning i havnen vil være vanskeligt at gennemføre. For det første er mange havneregler fastsat i et havnereglement som er godkendt af Søfartsstyrelsen. Så kommunen kan ikke bare gøre hvad den vil.

Desuden kan fri badning ikke indføres ved havneudløb, kloakudløb, havnebusser og i smalle kanaler med trafik. En generel badetilladelse vil sandsynligvis medføre mange flere ‘forbudt’ skilte, end der i dag er ’tilladt’ skilte.

Fri badning vil også koste mange penge. Og der skal indgås mange aftaler med havnerundfart, private bolværksejere osv. 

I stedet foreslår forvatlningerne derfor en række pilotforsøg  med fri badning særlige steder, bl.a. Nordbassinet.

By & Havn: ‘Bløde’ zoner’

By & Havn kan ikke anbefale, at hele Nordbassinet biver til badesø. Af de samme grunde, som nævnes ovenfor. Men i et notat foreslår By & Havn nogle såkaldte ‘bløde zoner’ hvor det mulighvis kunne lade sig gøre at tillade badning. Det drejer sig i Nordhavn om

– Et mindre område ud for badezonen i Nordbassinet.

– Et lille område i Orientbassinet vest for Den Internationale Skole. 

– I Øresund ud for Nordhavnstippen.

“Der vil i sådanne zoner kunne være tale om, at et større område afmærkes som badezone, dog således at der er åbninger i flydespærren, som giver adgang for de SUP og kajak,” skriver By & Havn. 

22. april vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at kommunen skal arbejde videre med pilotforsøg med fri badning – og finde penge til det ved budgetforhandlingerne til efteråret.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »