Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Bliver det et godt år for udbygningen af Nordhavn?

Tak til Nordhavn Avis for at jeg må komme med en nytårskommentar. Der skal også lyde en tak til Nordhavns Avis for at skabe debat om udviklingen af Nordhavn, og for at være en vigtig aktør i opbygningen af en fælles identitet i en ny bydel i København. 

Af Klaus Mygind (SF), Gruppeforperson for SF i Borgerrepræsentationen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Revisionsudvalget

Nordhavn er inde i en fantastisk udvikling. Århusgadekvarteret er ved at være færdigt, og viser en bydannelse, hvor nyt og gammelt er blevet integreret. Det er hurtigt blevet et attraktivt sted at være. Også for mange flere end dem, der selv bor der. Det har skabt udfordringer, som grundejerforeningerne har håndteret godt.
Presset på Sandkaj har været urimeligt højt, men bliver nu mindsket, da besøgene udefra får flere og flere bademuligheder. Jeg ser frem til, at området ved BIG’s nye hovedkvarter bliver et attraktivt samlingssted, og ombygningen af Tunnelfabrikken til et kombineret kultur- og erhvervscenter med integrerede ungdomsboliger. Det bliver en nyskabelse i København.  

Ud over, at der skabes balance mellem beboere og gæster i Århusgadekvarteret, ser jeg tre vigtige politiske spørgsmål i Nordhavn i 2024, som skal afklares: Den nye reviderede strukturplan for Nordhavn, planlægningen af Naturparken i bydelen og endelig stormflodssikring af Nordhavn mod nordvest.

Den reviderede strukturplan
I SF har vi fokuseret på, at der kommer flere sammenhængende grønne arealer i Nordhavn, og vi har arbejdet for, at den nye bebyggelse bliver karrestruktur frem for Sky-line. Vi har fået gennemført, at Nordhavnstippen bliver fredet, og tilbage i 2017 fik vi afsat yderligere 100 mio. kr. til at lave en park. Der er dog endnu ikke taget beslutning om indretningen af parken.

I mine øjne er By og Havns reviderede strukturplan en klar forbedring. Der er skabt en sammenhængende grøn forbindelse fra Naturparken og ind til Svanemøllen. I den politiske behandling af strukturplanen er vi blevet enige om, at karrestruktur med 6-7 etager skal være det dominerende bebyggelse med mulighed for enkelte højere huse. Det skal være enkeltstående højhuse, som skal have særligt arkitektonisk værdi – tårnkarakter i tårnenes by København.

I SF ønsker vi, at de nye kvarterer bliver helt eller delvis bilfrie. Bilerne skal parkeres ved indgangen til det enkelte kvarter og ikke inde i kvarteret. Det bliver der en heftig debat om, hver gang der skal udarbejdes en lokalplan for et nyt kvarter i Nordhavn.

Naturparken
Der har længe været diskussion om naturparkens indretning. Skal der være idrætsfaciliteter, eller skal der kun være natur? Jeg håber på en balanceret naturpark med boldbaner, løberuter og badefaciliteter. Tilhængere af kun natur mener, at idrætsfaciliteter bør være tættere på boliger, hvilket jeg er enig i, men vi behøver mere. Idrætsfaciliteterne bør integreres i naturområdet. I forbindelse med den kommende arkitektkonkurrence har jeg foreslået, at et afgørende krav til arkitekterne er, at de skal få natur, biodiversitet, idrætsanlæg til at spille sammen på den bedst tænkelige måde. Et andet ønske til udviklingen af Naturparken er, at grundejerforeninger kommer med i arbejdet sammen med idrætsforeninger og naturforeningerne i Nordhavn.  

Stormflodssikring af Nordhavn
Lynetteholmen skal stormflodsikre København – særlig den gamle by, Amager og det indre Nordhavn mod syd/øst, men hvad med resten af Nordhavn, nord fra det kommende portanlæg mellem Nordhavn og Lynetteholmen og området ind mod Svanemøllehavnen mod nord/vest. Det skal der tages fat på nu. Efterårets storme og julens regnvejr har ikke berørt København, men situationen kræver handling. Nu skal vi rigtig i gang.

2024 bliver forhåbentlig også et godt år for klimainitiativer i København. Borgerrepræsentationen skal beslutte en ny klimaplan frem mod 2035. Målet for planen er, at vi københavnerne skal halvere vores CO2 udledning fra 9,4 ton pr. borger til 4,7 ton pr. borger. Det bliver en kæmpe opgave, som skal løses i fællesskab.
Godt nytår!

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »