Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Borgermøde om Lynetteholm

Søndag aften 11. april var der tv-transmitteret og online borgermøde om Lynettehom.

Beslutningstagerne synes ikke, at der er lavet for få miljøvurderinger, eller at høringsfasen har været forhastet. Og kritikerne er lige så utilfredse, som de var før mødet.

Østerbro Lokaludvalg og fire andre lokaludvalg i København var gået sammen med TV2 Lorry om at afholde borgermøde om Lynetteholm projektet i søndags. Mødet kunne følges på tv-kanalen og på facebook. 

Mødeleder var journalist Marci Houlind, som bød velkommen til debatpanelet. Det bestod af Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten, Overborgmester Lars Weiss fra Socialdemokratiet, Adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn, samt salgsdirektør Ingvardt Sejr Hansen, også fra By & Havn.
“Men i er jo ikke to imod to! I er jo tre mod én!” rasede en af de borgere, som fik lov til at komme igennem til panelet via skærmene i studiet.

Gorm Gunnarsen mente, at det ville være helt uansvarligt at træffe den store beslutning om Lynetteholmen kun seks måneder før kommunalvalget i november. “Den eneste grund til at vedtage projektet inden kommunalvalget, må være at der efter valget vil være flertal imod det”, sagde han blandt andet.

Men som panelets eneste modstander af Lynetteholm-projektet svarede Gorm Anker Gunnarsen faktisk godt for sig, og dertil kom at samtlige de cirka 10 borgere, som kom på skærmen med deres spørgsmål, også var arge modstandere af planen, som betyder at der i de kommende 50 år vil blive bygget en stor bolig-ø lige foran Københavns Havn.

Uden lange oplæg gik borgermødet straks i gang med at konfrontere panelet med spørgsmål fra borgerne. Mange af dem gik på manglende debat og manglende miljøundersøgelser. Anne Skovbro fastholdt at der var afholdt intil flere informations- og debatmøder, foruden en høring af miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholmen – og en yderligere supplerende høring om de spørgsmål, den første høring havde medført.
Gorm Gunnarsen mente, at det ville være helt uansvarligt at træffe den store beslutning om Lynetteholmen kun seks måneder før kommunalvalget i november.
“Den eneste grund til at vedtage projektet inden kommunalvalget, må være at der efter valget vil være flertal imod det”, sagde han blandt andet.

Lars Weiss svarede på spørgsmålet om manglende miljøundersøgelser. By & Havn har i første omgang kun fået lavet en miljøkonsekvensvurdering af anlægget af selve øen, herunder jordtransporterne gennem København, virkningerne på dyreliv, og havgennemstrømning mv. Men da planen om Lynetteholmen blev lanceret for fire år siden, var den tænkt som en del af et større projekt, som også omfatter en østlig ringvej, metroforbindelse og boligbyggeri på øen. Og disse ting er ikke blevet undersøgt. Beslutningstagerne benytter sig af en salamimetode, hvor projektet deles op i indre bidder, mener kritikerne.

“Jeg har også hørt hele denne her diskussion omkring salamimetoden”, sagde Lars Weiss.

“Den skulle bygge på en dom fra EU, hvor man det relaterer sig til et projekt, hvor man slicede projektet op i mindre bidder, for at slippe for at laveVVM-redegørelse. Det gør vi ikke her. Der bliver lavet VVM nu på jordopfyldet ude i Lynetteholmen, når vi så senere hen – forhåbentligt mener jeg jo – også får lavet en metroforbindelse, så skal der laves en VVM på den, og når der skal laves en østlig omfartsvej, så skal der laves en VVM på den, og når der forhåbentlig også kommer byudvikling på Lynetteholmen, så skal der også laves en VVM på den. Og de VVM’er kommer også til at tage højde for de kummulative virkninger der er, og de sammenhænge der er, mellem de fire forskellige projekter,” forklarede han.

Borgerne, som kom igennem til studiet, fortsatte med at stille spørgsmål til panelet. Nogle var bekymrede for sikkerheden for mindre både, som i fremtiden skal sejle i Kronløbet sammen med store skibe. Andre pegede på trafikproblemer på Nordøstamager. Og andre mente, at folk med små eller almindelige indkomster aldrig vil kunne kommei nærheden af boligerne på Lynetteholmen.
Gorm Anker Gunnarsen ønskede en diskussion af Københavns Kommunes anvendelse af overskudsjord.
“Jordanvendelse er et politisk spørgsmål. Faktisk er jorden en resource, og vi bør diskutere, hvordan vi kan bruge den helt lokalt, der hvor der bygges. I stedet for at køre den rundt i byen og hælde den i Øresund. Der kan f.eks. være andre stormflodsprojekter i nærheden af København, som har brug for jorden”, sagde han.

Lynetteholmen kort:
Lynetteholm er en plan om en ny kunstig ø i Øresund ud for Københavns Havn – mellem Refshaleøen og Nordhavn. Planen blev fremlagt  i efteråret 2018 af den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S). 
Planen omfatter en kunstig ø på 2,8 kvm. som skal fungere som stormflodssikring af København. Kronløbet skal være den eneste gennemsejling, og her bygges en port, der kan lukkes ved stomflod. Opfyldning med overskudsjord vil vare 30-40 år, og begynde allerede i år. Kommunen har nemlig ikke andre steder at gøre af jorden, fordi opfyldningen i Nordhavn er færdig. 
Lynettteholmen er samtidig et infrastrukturprojekt og et boligprojekt.Øen skal være bindeled for den østlige ringvej, man vil bygge fra Nordhavn til Københavns Lufhavn, øst om Amager. På øen skal der bygges en ny bydel med 35.000 indbyggere og ligeså mange arbejdspladser. Øen skal også have en metroforbindelse via Østerport.
Alle elementer i planen forventes først at være realiserede i 2070. 

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »