Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Borgerne: ‘Plads til alle på Kulpladsen’

En ny varmecentral og nyt erhvervsbyggeri på Kulpladsen skal indgå i en ‘hub’ for energi- og miljøteknologi sammen med det nye Danmarks Tekniske Museum i Svanemølleværket. Byrum og promenade er også med i planerne.

Den 12.000 kvadratmeter store Kulpladsen nord for Svanemølleværket anvendes i dag til landplads for lystbåde samt parkering. På på spidsen mod nord står en gammel benzinbeholder.
Men nu skal pladsen udvikles. En del af pladsen skal bruges til at opføre en moderne varmecentral på 3000 kvadratmeter – med nye energiteknologier som f.eks. havvandsvarmepumper og elkedler.
Dertil kommer et erhvervsbyggeripå 11.500 etagemeter som By & Havn vil bygge for at kunne finansiere renoveringen af Svanemølleværket og transformationen af Kulpladsen og Lautrupkaj. Der skal nemlig også udvikles byrum og være plads til rekreative formål.

I dette efterår åbner en projektkonkurrence for Kulpladsen, som By & Havn udskriver i samarbejde med HOFOR, Københavns Kommune og styregruppen for det nye tekniske museum i Svanemølleværket – DTM 2.0. Planerne blev præsenteret på et borgermøde mandag 28. august i Kargo, hvor omkring 100 var mødt frem. Der var oplæg fra By & Havn, HOFOR, Danmarks Tekniske Museum samt Svanemøllehavnens sejlklubber.

For By & Havn er det målet Kulpladsen skal have et tæt samspil med Danmarks Tekniske Museum i Svanemølleværket. Værket består af Folkebygningen, Maskinhallen og Kedelhallen. By & Havn skal stå for at omdanne Folkebygningen til lokaler, hvor iværksættere og små teknologivirksomheder kan bo. Resten af værket skal Danmark Tekniske Universitet bygges. Meningen er at alle funktioner på Lautrupkaj har noget at gøre med miljø og teknologi.

“Svanemølleværket har et enormt potentiale og en af de smukkesete historiske industribygninger, vi har. Og så er der enormt meget plads. Vi ønsker at åbne huset for arrangementer og debatter. Og vi støtter ideen om at indgå i en slags teknologihub hvor aktiviteterne på Kulpladsen også indgår,” sagde Liva Rønn-Petersen, projektchef for det nye Danmarks Tekniske Museum.

Højde og udseende
Deltagerne på borgermødet havde mange spørgsmål, især om de nye byggeriers størrelse, højde og udseende.
“Vi har set hvordan kontorhusene bygges ud til vandet i Kalkbrænderihavnen. Jeg frygter at byggeriet bliver grimt og stort”, sagde en deltager.
“Området længere inde i Kalkbrænderihavnen er omgivet af kontorhuse, og dødt og stille efter klokken 17. Kan man ikke sørge for, at der kommer mere liv på Kulpladsen?,” sagde en anden.

Der var også spørgsmål til højden på byggerierne. Her var svaret fra By & Havn og HOFOR, at energicentralen vil få en varmetank i 40 meters højde på taget. Højden på erhvervsbyggeriet er ikke fastlagt, men med et samlet etageareal på 11.500 kvadratmeter skal der bygges i højden, hvis der også skal være plads til byrum og andre aktiviteter på Kulpladsen.

“Men det er også vigtigt at det nye byggeri udformes i respekt for det ikoniske Svanemølleværk. Der skal fortsat være udsigt til værket i sin helhed,” sagde Christian Dalsdorf, Projektleder i Planlægning og Byrum hos By & Havn.

“Vi ønsker at åbne huset for arrangementer og debatter. Og vi støtter ideen om at indgå i en slags teknologihub hvor aktiviteterne på Kulpladsen også indgår,” sagde Liva Rønn-Petersen, projektchef for det nye Danmarks Tekniske Museum.

Andre deltagere frygtede at den nye varmecentral skulle gå hen og blive en ‘brutal’ bygning. Kunne den evt. graves ned?
“Nej, det vil være alt for dyrt og risikabelt. Men i projektkonkurrencen håber vi at få en mase gode ideer til hvordan værket kan indgå i Kulpladsen og i Danmarks Tekniske Universitet, måske som et udstillingsvindue for nye energiteknologier,” sagde René Thiemke fra HOFOR, som skal bygge anlægget.

Parkering
Der skal også etableres parkering til samtlige nye funktioner på Kulpladsen og ved Svanemølleværket. Her er det ikke besluttet hvor disse p-pladser skal være.
“Der er i forvejen mangel på parkering. Hvor skal bilerne holde,” blev der spurgt.
By & Havn svarede, at den endelige parkeingsnorm skal besluttes i Københavns Kommune. Hvor mange biler der skal parkere hvor, er noget som forslagene i projektkonkurrencen skal være med til at give bud på.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »