Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
kalkbraenderihavnsgade begroenning budgetnotat 2

Borgerne skal komme med idéer til grønnere gade

Hvordan kan Kalkbrænderihavnsgade i fremtiden blive en mere grøn og attraktiv gade? By & Havn og Københavns Kommune inviterer til idéværksted tirsdag 31. januar kl. 17.00 – 18.30.

Mødet henvender sig til lokale og øvrige interesserede, og formålet er at indsamle input, ideer og ønsker til, hvordan Kalkbrænderihavnsgade i fremtiden kan begrønnes. Der vil være oplæg fra By & Havn, Københavns Kommune, arkitekter fra Cobe og ingeniører fra Moe. Derefter følger en workshop med udgangspunkt i emnerne bynatur, byliv og forbindelser.

LÆS OGSÅ: Træer og grønne rabatter til Kalkbrænderihavnsgade

Kommunen og By & Havn satte i 2021 0,9 mio. kroner af til en foranalyse af gaden – og mulighederne for at give den en ny grøn profil fra fra Kastellet i syd til Svanemøllen Strand i nord. Det skal bl.a. gøre vejen tryggere at færdes på for gående og cyklister. Og måske få de 21.000 daglige bilister på en firesporede regionalvej til at sætte farten lidt ned.

Vejen fremstår i dag som “relativ monoton med kun lidt begrønning og med ringe kobling til den omkringliggende by,” skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i et notat om det nye projekt. Planen er at der skal der plantes træer og laves grønne græsklædte midter- og siderabatter. Samtidigt skal der laves udsigtspunkter til vandet og til nye byrum, så der skabes en bedre sammenhæng mellem Østerbro og Nordhavn.

LÆS OGSÅ:  Som en motorvej gennem byen

Mødetforegår tirsdag den 31. januar kl. 17.00 – 18.30 hos Cobe arkitekter, Orientkaj 4, st. Tilmelding via dette link

Program

  • Velkomst v/ Københavns Kommune og By & Havn
  • Præsentation af dagens program samt mulighederne for indflydelse på projektet
  • Gennemgang af projektområdet og muligheder for begrønning v/ Cobe arkitekter
  • Forsyningsledninger v/ MOE rådgivende ingeniører
  • — Pause —
  • Idéværksted og workshop i grupper med tre emner; bynatur, byliv og forbindelser
  • Opsamling v/ Cobe og grupperne
  • Orientering om den videre proces v/ Københavns Kommune og By & Havn
Close

Translate »