Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Borgersamling: Byg mindre Lynetteholm

Halvdelen af deltagerne i Borgersamlingen om Lynetteholm mener at projektet skal gøres mindre. De endelige anbefalinger fra samlingen blev fremlagt på Københavns Rådhus mandag.

Borgersamlingen består af 37 københavnere, som er udvalgt som repræsentativt udsnit af befolkningen. Deltagerne har i et år arbejdet med at få viden om Lynetteholm projektet og gennem syv weekendsamlinger med input fra et ekspertpanel og støtte fra et Advisory Board.

Mandag eftermiddag fremlagde de deres slutrapport på Københavns Rådhus. Den indeholder bl.a.seks scenarier for Lynetteholmprojektet. Scenarierne beskriver alt fra en simpel digeløsning uden halvø til det fulde projekt med boliger, motorejsafkørsel og metro.

Der er ikke er opnået fuld enighed om én af løsningerne. 44 procent støtter den nuværende plan om en stor halvø med boliger, til gengæld mener 3 procent at der slet ikke skal bygges noget. 19 procent ønsker kun et dige imod stormflod og havvandsstigninger, og 28 procent ønsker en halvt så stor halvø, som holder sig på vestsiden af sejlrenden Kongedybet i Øresund.

Samtidig er der flertal for at Lynetteholm skal være bilfri, hvis der bygges på den. Og derfor skal der heller ikke være en afkørsel fra en evt. Østlig Havneringsmotorvej.

Holdningerne fordeler sig således;

3 procent ønsker ingen anlæg hverken dige eller halvø. 19 procent ønsker kun et dige. 28 procent ønsker en mindre halvø. 44 procent ønsker den planlagte halvø. (Anbefalinger. Borgersamling om Lynetteholm. Slutrapport. September 2023)

Uanset om Borgersamlingen ønsker en hel eller en halv ø eller slet ingen, så har det været en bunden opgave for deltagerne at komme med anbefalingerne til hvordan Lynetteholm kan bebygges. Derfor indeholder slutrapporten også en overordnet vision for hvordan Lynetteholmprojektet skal føres videre, samt 8 overordnede anbefalinger med 45 tilhørende forslag til initiativer. De 8 anbefalinger er:

  • At Borgersamllingen gøres permanent, så den kan følge Lynetteholm projektet i de kommende år
  • At Lynetteholm reducerer klimabelastningen og bliver et aktiv for fremtiden
  • At naturen får højeste prioritet
  • At projektet går foran med nye former for finansiering og ejerskabsformer
  • At der skabes rammer for en fleksibel, langsom og brugerstyret udvikling
  • At alle aktører står sammen om at skabe en mangfoldig, blandet og betalbar bydel
  • At der inviteres til nye boformer med fællesskab i centrum
  • At Lynetteholm får bæredygtige transportformer. Ja til cykler og metro, nej til privatbilisme.

Ikke mange ord om størrelsen
Ved præsentationen af slutrapporten blev modstanden imod den nuværende Lynnetholms størrelse næsten ikke kommenteret af de forsamlede politikere og By & Havn.

Adm. direktør fra By & Havn, Anne Skovbro, takkede for Borgersamlingens store arbejde, og mener at slutrapporten indeholder “rigtig mange spændende forslag, intentioner og perspektiver”.
“Men det er værd at minde om, at By & Havns rolle i projektet er mindre end man går og tror. Det er politikerne som skal gå forrest, hvis projektet skal ændres grundlæggende. Det betyder ikke at der er mange ting, som vi kan gå i gang med at undersøge nærmere, i samarbejde med de andre selskaber og parter, som allerede er involveret,” sagde hun.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) kom heller ikke ind på den markante formindskelse af Lynetteholm, som der bliver foreslået i rapporten. Hun sagde tværtimod, at rapportens anbefalinger “flugter med meget af det, som er aftalt i Lynetteholm-kredsen” men at der også bliver anvist nye veje.
“Jeg synes også, at det er vigtigt at fortsætte samtalen i en nye samling eller måske et borgerting, Jeg synes rigtig godt om tankerne omkring at boligerne skal være betalbare, og at vi skal udvikle Lynetteholm i respekt for, at projektet har et tidsperspektiv på 50 år. Vi skal skynde os langsomt, og vi skal tænke i blandet by og nye ejerformer,” sagde hun.

Mellem af BR, Jonas Bjørn Jensen (S) kom en smule ind på øens størrelse i sit indlæg:
“Jeg bemærker, at kun en trediedel af Borgersamlingens medlemmer ønsker at lave øen, som den er planlagt af os politikere. Det er tankevækkende, men jeg tror nu stadig at det politiske flertal for planen vil gå videre med Lynetteholm i den nuværende størrelse,” sagde han.

Klaus Mygind (S) var også inde på, at nogle beslutninger allerede er taget, og ikke bør laves om:
“Vi i SF har også været kritiske over for dele af planen. Men det er en bunden opgave at lave klimasikring af København, og hvorfor så ikke vælge det så omtalte ‘Kinderæg’ – hvor vi både laver klimasikring, natur og boliger?” spurgte Klaus Mygind, som meget gerne vil gå videre med at undersøge om Lynetteholm kan blive bilfri, eller om det er muligt at overlade noget afbyudviklingen til beboerstyrede byggefællesskaber.

Til slut blev der klappet af de 37 borgere, som har brugt hundredevis af timer på at undersøge, diskutere og lave visioner for Lynetteholmen.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »