Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
borgersamling lynetteholm gruppefoto

“Lynetteholm skal være gennemskuelig”

Hvilke fordele og ulemper ser du ved Lynetteholm? Og hvilke anbefalinger har du til den videre proces i udviklingen af Lynetteholm? Det er de to grundlæggende spørgsmål, som Borgersamlingen om Lynetteholm blev stillet, da de mødtes første gang i efteråret sidste år.

Nu har de 66 deltagere i samlingen afgivet deres delanbefalinger samt nogle ‘guidende principper’ for det store anlægsprojekt. 

Et projekt, som stadig kun er et kystsikringsprojekt, men som ventes at blive udvidet til at blive en helt ny bydel i København med metro og billige boliger. Der er p.t. flertal for dette i både Folketinget og Borgerrepræsentationen.

Borgersamlingen har i fire måneder har holdt møder, indhentet ekspertudsag og foretaget  ekspeditioner ud til holmen. Og er nu klar med sine delanbefalinger, som bliver fulgt op at samlingens endelige men politisk uforpligtende dom over projektet, som de skal afgive til Borgerrepræsentationen til sommer.

Mere inddragelse, gennemsigtighed og bæredygtighed
Der ligger ingen begrænsninger i hvad borgersamlingens endelige anbefaling skal indeholde, og de 66 repræsentativt udvalgte borgere kan sagtens vælge at afvise hele projektet. men delanbefalingen tyder ikke på, at det bliver tilfældet.

Delanbefalingerne peger blandt andet på, at miljø, klima og bæredygtighed skal være i fokus, at projektet skal gå foran med borgerinddragelse, og at der skal benyttes uvildige eksperter. 
“Vi skal have en åben samtale om byens udvikling med rådgivning fra uvildige eksperter. Jeg synes, Borgersamlingen er et helt essentielt organ til at diskutere og belyse store projekter som for eksempel Lynetteholm,” udtaler Martin Wagner, som er valgt som talsperson for borgerne i samlingen.

I de otte guidende principper står der bl.a., at udvikling af Lynetteholm skal være til glæde for hele hovedstadsområdet.
“For det er borgerne, der ejer byen og ikke omvendt. Vi er enige om, at København bliver nødt til at forholde sig til stormflodssikring, men miljø, klima bør tænkes ind i alle dele af anlægsarbejdet – og der bør arbejdes med et udvidet forsigtighedsprincip,” tilføjer han.

lynetteholm farvelagt plan u tekst

Formanden for borgersamlingens Advisory board, Christian Friis Bach, er imponeret over hvordan Borgersamlingen har samarbejdet respektfuldt på tværs af holdninger.
“De har haft diskussioner baseret på meget komplekst materiale. Jeg synes, at første etape af arbejdet allerede viser borgersamlingens værdi”, udtaler han. 

By & Havn er opdragsgiver til borgersamlingen, og Adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn roser delanbefalingerne for at være med til at sætte retning for projektet. Hun udtaler at By & Havn som bygherre vil have et særligt fokus på at arbejde videre med borgersamlingens anbefalinger om åbenhed, miljø og klima, herunder et klimaregnskab for anlægsprojektet. 
“Nu er det os, der skal i arbejdstøjet, og vi vil dykke grundigt ned i de første delanbefalinger og principper, som borgersamlingen har præsenteret for os, og som vi havde en god fælles midtvejsdialog om,” udtaler hun.

Borgersamlingens delanbefalinger:

 • Forpligtende klimamål ved etablering 

• Tilpasning af anlægsloven i takt med tiden og ny viden 

• Styrke demokratisk forpligtelse og gennemsigtig proces 

• Uvildighed og gennemsigtighed i alle undersøgelser 

• Lynetteholm bør ses i et større kystsikringsperspektiv 

• Anvendelse af forsigtigheds-princip angående natur og miljø 

• Sikre naturlig biodiversitet 

• Størst mulig beskyttelse af havmiljøet 

• Håndtering af jorddeponi skal varetages så bæredygtigt som muligt

• Minimering af tung transport i anlægsfasen 

• Fuld gennemsigtighed af økonomi og en flerdimensionel budgetforståelse.

 Kilde: Midtvejsrapport. Delanbefalinger. Borgersamling om Lynetteholm. Fase 1. Februar 2023.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »