Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
borgersamling

Borgersamling om Lynetteholm

Mandag 29. august modtog 7.500 københavnere og 2.500 borgere i omegnskommunerne en invitation til at være medlem af en borgersamling, som skal komme med anbefalinger til udviklingen af Lynetteholm.

 

Takker man ja til invitationen, deltager man i lodtrækningen om borgersamlingens i alt 66 pladser. Medlemmerne vil være sammensat, så de repræsenterer befolkningen hvad angår køn, alder, uddannelse og bopæl.

Borgersamlingen træder sammen for første gang i begyndelsen af november 2022. Derefter skal de mødes over flere weekender og dage fra november 2022 til juni 2023. De skal diskutere fordele og ulemper ved Lynetteholm og udarbejde anbefalinger til, hvordan udviklingen af den nye bydel kan blive bæredygtig for natur, klima og mennesker. I juni 2023 skal samlingen overrække sine anbefalinger til Københavns Borgerrepræsentation.

Det er By & Havn som har taget initiativ til borgersamlingen. Indtil nu er der kun lavet lovgivning og givet tilladelser til at lave en stormflodssikring på Lynetteholm. Den bydel, der skal opstå på holmen, skal først til at udvikles nu.
“Lynetteholm er Danmarks største anlægsprojekt, som påvirker mange borgere. Derfor er der brug for at inddrage borgerne mere end man hidtil har gjort,” skriver By & Havn på internetplatformen lynetteholm.borgersamling.dk.
“Målet er at undgå polarisering mellem holdninger og i stedet gennemføre en oplyst demokratisk samtale, som kan pege på tilgange og anbefalinger som kan indtænkes i projektet og bygge bro mellem forskellige perspektiver,” står der videre..

lynetteholm 64Borgersamllingen får sekretariatsbistand af We Do Democracy. We Do Democracy har tidligere stået bag bl.a. Borgersamling om Middelalderbyen i København, Borgersamling om fremtidens Albertslund med flere. Desuden står en ekspertgruppe til rådighed for borgersamlingen, når og hvis den ønsker noget undersøgt eller belyst. Ekspertgruppen består af:
Claus Bech-Danielsen (forperson), professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø, BUILD 
Tom Nielsen, professor på Arkitektskolen i Aarhus 
Mette Termansen, miljø- og ressourceøkonom, Københavns Universitet
Harry Lahrmann, lektor for Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet 
Jens Hesselbjerg, professor i klimafysik, Niles Bohr Instituttet
Peter Frigaard, Civilingeniør, Aalborg Universitet 
Jette Bredahl Jacobsen, næstformand i Klimarådet, ekspert i miljø- og ressourceøkonomi. 
Anders Blok, Lektor i sociologi, Københavns Universitet, medlem af Klima- og Omstillingsrådet

Endelig skal et Advisory Board sikre fairness, legitimitet og balance i gennemførelsen af borgersamlingen. Forpersonen for dette board bliver Christian Friis Bach, tidigere. minister og stifter af warfair.org.
“Debatten om Lynetteholm er polariseret og konfliktfyldt, og borgersamlingen skal ikke blokere for fortsat debat om de beslutninger, der er taget. Men det er allerede nu afgørende at sikre solid borgerinddragelse og dialog om, hvad der i fremtiden skal til for, at Lynetteholm kan blive en bydel, der understøtter bæredygtig udvikling for mennesker, natur og miljø i hovedstadsområdet. Det vil vi gerne bidrage til,” udtaler Christian Friis Bach.

Borgersamlingen er udviklet på baggrund af nationale og internationale erfaringer med såkaldte Citizens’ Assemblies. I bl.a. Canada, England, Frankrig, Belgien, Irland og Skotland har borgersamlinger i en årrække været benyttet til at løse komplekse problemstillinger som for eksempel Irlands abortlovgivning og Frankrigs klimapolitik i forlængelse af konflikten med ”de gule veste”. Organisationen OECD har udarbejdet en række principper for borgersamlinger, som skal sikre at borgersamlingens anbefalinger bliver skabt i en uvildig proces.

Hvis man ikke bliver blandt de 66 medlemmer af borgersamlingen, kan man komme med input til Lynetteholm og borgersamlingens arbejde på den åbne platform lynetteholm.borgersamling.dk. Platformen vil blive åbnet fra oktober 2022, men man kan allerede nu registrere sig på den, og få besked, når den åbner.

Close

Translate »