Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Bred aftale sender Enhedslisten udenfor døren

Et bredt flertal på rådhuset – udenom Enhedslisten og Alternativet – har indgået en bred principaftale om økonomien i de næste to år.

Der er endnu tre måneder til budgetforhandlingerne officielt starter på Rådhuset. Men de kan blive overstået hurtigt i år, for flertallet er hjemme og hovedlinjerne for kommunens udvikling er lagt to år frem.

Et bredt flertal på Københavns Rådhus har indgået en to-årig principaftale, udenom det største parti på rådhuset, Enhedslisten, samt Alternativet. Det nye flertal bag aftalen vil stå sammen om budgetaftalerne for både i 2024 og 2025.

Bag den nye aftale står Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

De samme partier, som også er med i forligskredsen bag Lynetteholm.

“Jeg synes, det er rigtig ærgerligt i forhold til københavnerne, og det valg, som vi havde, hvor københavnerne meget klart stemte på, at de vil have en rød-grøn politik – at man så vælger at gå den modsatte vej og lave en betonpolitik i stedet”, siger Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) til Kristeligt Dagblad.

Det er netop Enhedslistens holdning til Lynetteholm, som gør at de konservative nu er tilbage i budgetsamarbejde med socialdemokraterne. Det mener Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (K):

“På alle møder siden nytår har de kritiseret Lynetteholmen. Det lyder nærmest, som om de ikke vil anerkende, at den blev vedtaget i Folketinget for mere end to år siden, selv om gravkøerne kører derude i dag. Så hvis ikke man vil anerkende så stort et projekt, der er i gang med at blive realiseret, er det lidt svært at indgå nogen aftaler om både økonomi og fysisk planlægning”, siger Jakob Næsager.

Skatten sættes (lidt) ned

Da det sidste år lykkedes det for Enhedslisten at sætte Socialdemokratiet udenfor budgetaftalen for 2023, skete det bl.a. fordi de borgerlige partier fik en skattenedsættelse med i aftalen. Med aftalen blev indkomstskatten sænket med 0,1 procentpoint fra 23,80 procent. til 23,70 procent.

Også i den nye principaftale har de borgerlige partier fået en skattenedsættelsen med. I 2024 nedsættes indkomstskatten igen med 0,1 procentpoint – nu fra 23,7 til 23,6 procent. Partierne er enige om – alt andet lige – at reducere indkomstskatten med samme sats i 2025. Dog står SF står uden for denne del af aften.

Miljø, klima, idræt, boliger

I principaftalen er der også aftaler om indsatser mod stigende vandstande og stormflodssikring, klimaforandringer, boligmangel, befolkningsudvikling, overskudsjord fra byggeprojekter, trængsel, støj og metro.

Der skal f.eks. afsættes 6,3 mia. kroner til mere metro og udbygning af infrastrukturen. En ny cykelbro over havnen mellem Enghave Brygge og Islands Brygge skal der også være råd til. Og partierne er enige om at arbejde videre med planerne om at nedgrave biltrafikken på H.C. Andersen Boulevard og Åboulevarden.

Den indgåede aftale prioriterer også flere og nye idrætsfaciliteter som en del af byudviklingen både på skoler og i udsatte boligområder, ligesom der skal foretages en samlet renoveringsplan af eksisterende faciliteter.

Læs hele aftaleteksten her.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »