Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
levantkaj entasis 1

Budgetaftale: Penge til skole på Levantkaj

Syv partier i Borgerrepræsentationen har lavet budgetforlig for 2024. Der er blandt andet fundet penge til planlægning af en skole på Levantkaj

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik sent tirsdag aften en aftale om Københavns Kommunes budget for 2024.

Før sommer indgik partierne en principaftale om budget 2024 og budget 2025 for Københavns Kommune. Så det var ikke uventet at netop disse syv partier nu har indgået aftalen. Allerede mandag stod det klart, at Enhedslisten og Alternativet ikke ville komme med i de afgørende forhandlinger. 

“Flere københavnere har det svært og har brug for fællesskabets hjælp. Derfor har Socialdemokratiet med budgetaftalen prioriteret kernedriften til vores børn og de mest udsatte. En by er altid i bevægelse. Vi investerer, så hverdagen kan fungere i en by, der bliver ved med at vokse. Med mere metro, sikre skoleveje, vildere natur i byen, kultur og idræt. Tak til partierne for samarbejdet. Vi tager ansvar for Københavns fremtid,” udtaler Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

For NORDHAVNS vedkommende er der afsat penge til: 

Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj
Den kommende skole på Levantkaj er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er enige om at af- sætte en del af anlægsbevillingen for yderligere at kvalificere projektet frem mod anlægsfasen. Der afsættes:

 • 44,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 og 9,1 mio. kr. i 2028 til tidlig anlægsbevilling til
  skolen.

Planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2024/2025
Parterne er enige om at afsætte midler til tidlig opstart af 64 specialundervisningspladser til skoleåret 2024/2025. De permanente pladser skal senere etableres i forbindelse med den nye skole på Levantkaj.
Der afsættes:

 • 33,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til ombygning af pavilloner til tidlig opstart af 64
  specialundervisningspladser.
 • 7,0 mio. kr. på service i 2024 og 4,4 mio. kr. årligt i 2025-2027 til leje og vedligehold af
  pavilloner, samt driftsudgifter til tidlig opstart.

Supercykelsti – Kystbaneruten, Østerbro
Parterne er enige om at afsætte midler til at anlægge en supercykelsti langs kystbaneruten på Østerbro. Der afsættes desuden midler til implementering af busfremkommelighedstiltag. Der afsættes:

 • 12,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til etablering af supercykelsti og busfremkommelig-
  hedstiltag.
 • 4,4 mio. kr. samlet på anlægsindtægter i 2024-2026, da projektet er medfinansieret af den nati-
  onale cykelpulje.
 • 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

Byens grønne kiler
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en samlet plan for flere grønne kiler og sammenhængende grønne områder i Københavns Kommune frem mod budget 2025. Planen skal bl.a. indbefatte Kalkbrænderihavnsgade i Nordhavn. Desuden er der enighed om at fortsætte Træpolitikkens målsætning om 100.000 flere træer i Københavns Kommune.

Cykelinfrastruktur – nye bydele
Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, Indre By og Østerbro: Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af pendulfærgefart og en broløsning mellem Østerbro og Refshaleøen. Der afsættes:

 • 2,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse af pendulfærgefart og til foranalyse af
  broløsning.

Link til hele budgetaftalen

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »