Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Byg dit eget hus på Stejlepladsen

stejlepladsenVær med til at bygge dit eget rækkehus i første parket til vandet ved stejlepladsen i sydhavn. med sejlklubber og træskure som nærmeste nabo. 

Det lokker boligselskabet KAB med i en ny aftale om 200 almene boliger på Stejlepladsen i den gamle sydhavn.

KAB har for nylig indgået aftale med By & Havn og PFA, der står bag udviklingen af Stejlepladsen, om at bygge 200 almene boliger. Boligerne skal rumme flere boligtyper. Det kan være almene ungdomsboliger, almene opgangslejligheder, almene bofællesskaber og cirka 22 almene medbyg-rækkehuse i tre etager, hvor kommende lejere vil kunne blive involveret i byggeprocessen.   

KAB ønsker at gå et skridt videre med det eksisterende AlmenBolig+ koncept. Her har beboerne medbestemmelse over f.eks. indretning af køkken, badeværelse og den indvendige rumfordeling. Lige nu arbejdes der på at skabe rammerne for hvordan beboerne præcist kan indgå i byggeprocessen af medbyg-rækkehusene, og hvordan og hvornår man kan skrive sig op til dem og de øvrige almene boliger. Det er forventningen, at byggeriet af rækkehusene kan gå i gang omkring 2023/2024.  

KAB kan som almen samarbejdspartner gøre vores for, at Sydhavnen får nogle spændende, betalige og bæredygtige boliger, som er blevet til i samarbejde med de kommende beboere. Vi vil samtidig lægge stor vægt på, at det bliver et byggeri, der skaber rammer for gode og trygge naboskaber, og hvor det nye og gamle Sydhavn kan mødes til fælles glæde, udtaler adm.direktør Jens Elmelund fra KAB.

Lokalplanen for Stejlepladsen ventes vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget mandag 11. januar, og senere i januar også i Borgerrepræsentationen. (Link til lokalplanforslaget).

Det almene byggeri kommer til at udgøre en fjerdel af byggefeltets samlede boligkvadratmeter, og skal efter planen bygges over de næste syv år. Rækkehusene får hjemsted i områdets nordlige ende med direkte udsigt til Fiskerhavnen. De øvrige almene boliger skal fordeles ligeligt i kvarteret og bliver en del af et blandet og ‘spraglet’ byggeri, hvor private og almene lejeboliger bor dør om dør i samme boligklynger. By & Havn har afsat 40 mio, kroner i en bæredygtighedspulje, som skal gå til initiativer, der fremmer bæredygtigt byggeri – også den sociale bæredygtighed.

På Stejlepladsen kommer man ikke til at bo i den klassiske københavnerkarré, men i et blandet og mangfoldigt byggeri af rækkehuse og åbne klyngebebyggelser. Og jeg er glad for, at det netop er på Stejlepladsen, at vi kommer til at arbejde videre med muligheden for medbyg-boliger, som vil kunne spejle sig i områdets eksisterende huse, og som også opfylder et lokalt ønsker fra vores borgerdialogmøder om større almene familieboliger, udtaler adm.direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Fakta om Stejlepladsen:
Stejlepladsen er et nyt byudviklingsområde ved Bådehavnsgade i Københavns Sydhavn, som Udviklingsselskabet Stejlepladsen P/S står bag (By & Havn og PFA).
Når Stejlepladsen er fuldt udbygget ventes det at rumme cirka 920 lejeboliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligkvadratmeter skal være almene boliger. De almene og private lejligheder skal integreres i samme boligklynger, og opføres via en såkaldt ’delegeret bygherre’. Det betyder (i grove træk), at Udviklingsselskabet Stejlepladsen P/S bygger råhusene, hvorefter det almene boligselskab overtager udviklingen af de almene boliger i de enkelte byggerier.
De almene rækkehusene ligger hovedsageligt i sit eget område, og kan derfor alene opføres af det almene boligselskab. De almene boliger bliver overvejende større familieboliger (fx rækkehuse på 115 kvadratmeter), men der kommer også mindre almene boliger, som ungdomsboliger m.v.  
De private lejeboliger bliver overvejende mindre boliger, som ungdomsboliger og opgangslejligheder, men der kommer også nogle større private lejeboliger som fx duplex (boliger i to etager) og rækkehuse.
Boligbyggeriet vil ske etapevis. Etape 1 med cirka 320 lejeboliger (almene og private) ventes at begynde 2022. Etape 2 med cirka 270 lejeboliger (almene og private) 2024. Etape 3 med cirka 330 lejeboliger (almene og private) 2026. 
Stejlepladsen får 800 nyplantede træer. Gårdrummene bliver indrettet til natur og fællesskaber, uden cykel- og affaldsskure. Der skal anvendes genbrugsmaterialer og upcycling i facader og boligindretning. Der skal være et grønt, rekreativt område langs vandet.
I visionerne for området indgår desuden: Fælleshuse, som fx spisehus eller værksted, kvarterpladser, lommepladser og en legeplads, parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej, daginstitution på 1.800 m2 som Københavns Kommune opfører.

Close