Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Bygherre vil nedrive to gamle bygninger i den røde by

To bygninger langs Glückstadtsvej i den røde by er så uegnede til renovering og ombygning, at bygherren Nordhavn P/S ønsker at rive dem ned. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til en ansøgning om dispensation fra lokalplanen på mandag. 23 høringssvar går imod at der rives ned i den røde by, som er erklæret bevaringsværdig.

Teknik- og Miljøudvalget skal på sit møde på mandag 13. januar tage stilling til, om to bygninger i den røde by i Århusgadekvarteret må rives ned. Teknik- og Miljøforvaltningen har givet grønt lys, men fordi en nabohøring gav 23 indsigelser imod nedrivningen, skal politikerne nu spørges først.

Den røde by mellem Trelleborggade, Billedvej og Århusgade er udpeget til at være bevaringsværdig. Ifølge lokalplanen har den tætte og varierede bebyggelse en bevaringsværdig  kulturhistorisk reference til den tidligere industrihavn.

Men Teknik- og Miljøforvaltningen mener alligevel godt at to lave bygninger langs Glückstadtgade kan rives ned, sådan som bygherren Nordhavn P/S har ansøgt om.

Den røde by har en såkaldt SAVE-værdi på otte, der er den næstlaveste værdi på skalaen over bevaringsværdighed.  De to bygninger er ikke selvstændigt vurderede til at være bevaringsværdige.

Ikke egnet til ombygning
I ansøgningen om nedrivning anfører Nordhavn P/S  at bygningerne har en stand og konstruktion, der egner sig dårligt til om- eller tilbygning. Nordhavn P/S er et joint venture mellem By & Havn og Nordic Real Estate Partners (NREP). Selskabet råder over 13.000 kvm. lokaler til erhverv og detailhandel i Århusgadekvarteret. Bl.a. hele den røde by.

Bygherren skriver, at den sydlige bygning ikke har vinduesåbninger i stueetagen, og der er konstateret forurening med blandt andet tungmetaller. Desuden har bygningen forskudte etagedæk og en lav loftshøjde på 1,7 meter. Den nordlige bygning er delvist bygget i træ, med ringe mulighed for ombygning.

I  lokalplanen skal den røde by ombygges og bl.a. have aktive og udadvendte stueetager. Så forvaltningen ser positivt på en nedrivning, så længe bygherren lever op til lokalplanens øvrige bestemmelser.

23 svar i nabohøring
Ansøgningen om nedrivning har været i naboorientering fra 20. august til 11. september 2019, hvor forvaltningen modtog 23 høringssvar. I høringssvarene er der modstand imod, at dispensationen vil udvande lokalplanens visioner om at bevare den røde bys lokalhistoriske værdi. 

Ny bebyggelse på byggefeltet vil i stedet skabe en meget tæt bebygget by, og højden på det skitserede byggeri mod Billedvej vil skabe skygge- og indbliksgener for byrum og naboer. Forvaltningen mener ikke at høringssvarene er vægtige nok til at afvise en dispensation. Byggehøjde og byggetæthed er allerede fastlagt i lokalplanen, og vedrører ikke sagen om nedrivning, mener forvaltningen.

Bygherren P/S Nordhavn har på baggrund af hørinssavarene justeret sit projekt en smule, bl.a. er der taget en etage at det punkthus, som opføres på Billedvej. Tagflader er begrønnet, og selskabet vil bestræbe sig på at genbruge tegl og andre materialer fra det eksisterende byggeri.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender nedrivning på mandag, ventes byggeprojektet mellem Billedvej og Glückstadtgade at gå i gang snarest.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »