Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
strandboulevarden park

Cykelstier og park på vej til Strandboulevarden

Cykelsti i begge retninger på Strandboulevardens nordlige del. Møde i næste uge.

Teknik- og miljøudvalget besluttede 1. november at frigive midlerne til cykelstierne, som har været planlagt siden 2019. Senest er projektet udvidet til også at gælde Fridtjof Nansens Plads, hvor biltrafikken ensrettes. Samtidig bliver der plads til 21 nye træer uden at der nedlægges p-pladser. Træsorterne bliver blandt andre eg, navr og paradisæble. 
Strandboulevarden er udpeget som højt prioriteret strækning i kommunens ‘Cykelprioriteringsplan 2017-2025’. Langs gaden ligger bl.a. Skolen ved Strandboulevarden, Specialskolen Hafnia og Københavns Internationale Gymnasium.

strandboulevarden cykelstier syd

 

 

 

 

 

Skybrudstunnel og park
Strandboulevarden er allerede i gang med en grundig make-over. Om få måneder er anlægget af den store skybrudstunnel Fra Næstvedgade til Løgstørgade færdig. Derefter skal der laves cykelstier, og endelig følger “Boulevardparken”, hvor den østlige side af Strandboulevarden bliver til  et grønt strøgmed opholdsområder og regnvandsbassiner mv. parken anlægges fra Nordre Frihavnsgade og nordpå til Løgstørgade.

“Samlet set bliver det en ny og væsentligt forbedret udgave af Strandboulevarden, som københavnerne kan se frem til. Cykelstierne giver større tryghed og fremkommelighed, og når det grønne strøg kommer til, vil det give større rekreativ værdi – og sikre mod oversvømmelser,” udtaler Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse. 

Anlægsarbejdet af den sydlige cykelsti forventes at gå i gang i starten af 2022, og de nye cykelstier klar til brug i slutningen af året. Cykelstierne og omlægningen ved Fridtjof Nansens Plads kommer til at koste 21,4 mio. kroner.

Møde om Strandboulevarden
Mandag 15. november kl. 17-19 holder Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro borgermøde om planerne for skybrudssikring af Strandboulevarden. Mødet foregår  i Svendborggade 5, 2. sal, lokale 229. Teknik- og Miljøforvaltningen kommer også.
Her kan man få at vide hvordan Strandboulevarden kommer til at se ud, når skybrudssikringen er gennemført, herunder hvordan beplantning og byrum vil være i “Boulevardparken”.  Mødet er en opfølgning på en naboworkshopp i oktober sidste år. Tilmelding til mødet: bd1k@kk.dk. I kommunens terminologi kaldes Boulevardparken dog for et ‘grønt strøg’:

 

Close

Translate »