Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
norvin vinterbadning

Dyppezone og havsvømmebane på vej til Nordhavn

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med planerne om en dyppezone på Stubkaj og en havsvømmebane på Kattegatvej – og måske også en badezone ved Langelinie.

Badning i havnen er populært. Men det er  udfordrende at placere nye badezoner i havnen, da der både skal tages hensyn til skibstrafik, spildevandsudløb, og modstand fra beboere eller private ejere af havnekanten.  Kommunens budget for 2022 gav plads til anlæg af  to nye badezoner. Placeringerne er stadig ikke fundet.

En idé om en badezone ved ved Nokken er droppet på grund af afslag fra privat ejer. På Tangholm er der stor lokal modstand i en ejerforening. En genetablering af badezonen ved Halvandet er også droppet pga. afslag fra privat ejer.

Stubkaj og Kattegatvej i spil
Men to eller tre andre projekterlidt udenfor de tættest beboede områder ser ud til at kunne lykkes. 

Det første projekt handler om Stubkaj i Nordhavn, hvor der er planer om en ‘dyppezone’ på den kommende træbrygge vest for Kronløbsøen. By & Havn vil anlægge dyppezonen, hvis kommune vil overtage den og stå for driften. Dyppezonen vil være ingtegreret i træbryggen og med fast bund – beregnet til børn og vinterbadning.

Et andet projekt er en 500 meter lang og 125 meter bred havsvømmebane ved Kattegatvej i Nordhavn, inklusive badetrappe. Her vil By & Havn også være med i anlægsfasen, imens driften skal være kommunal. 

Badezone ved frihavnen
Endelig har PensionDanmark fremsat et skitseforslag om en badezone og evt. sauna i Søndre Frihavn på indersiden af Langelinie. Politikerne har i første omgang valgt at give grønt lys til de to projekter i Nordhavn. 

Der skal nu arbejdes videre med placering af to nye badezoner ved henholdsvis Stubkaj og Kattegatvej. Dialogen med PensionDanmark om badezone i frihavnen fortsætter.

stubkaj dyppezoneSkitse til dyppezonebad ved Stubkaj. (By & Havn)

kattegatvej havsvoemmebaneKort som viser placeringen af en havsvømmebane ved Nordhavnstippen og Kattegatvej.

Close

Translate »