Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
peter laudrup sundkaj

Ekstra etage vil skamfere Pakhus 53

By & Havn vil med ombygningen af Pakhus 53 skamfere bygningen i en sådan grad, at historien om havnen som erhvervsområde og KøbenHAVN ødelægges.

Der er allerede udarbejdet en lokalplan for hele området. Her er der et ønske om at bevare Sundmolens fortælling om havnen som erhvervsområde ved bevaring af pakhusenes udtryk og karakter. 

Dette gøres klart i lokalplanen når det specificeres at ”Sundmolens arkitektoniske egenart udspringer af mødet mellem de eksisterende pakhuse og de nye bebyggelser. Sundmolens bevaringsværdige pakhuse er karakteriseret ved deres tunge udtryk, vandrette linjer og røde teglfacader.” 

Det følger herefter: ”Disse bevares” – og ”påbygninger skal bevare denne egenart”. Der er således en klar prioritering i lokalplanen: bevaring af den arkitektoniske egenart over påbygninger.

Set fra vandet vil den nye etage udgøre ca 1/3 af højden på bygningen. Det vil klart ændre det visuelle indtryk af bygningen, at en så stor del af facaden ændrer karakter.

De vandrette linjer brydes med den de påtænkte to facadeforløb med store glaspartier i de to hjørner ud mod Orientkaj. Disse glaspartier bryder med de vandrette linjer, som i lokalplanen er fremhævet som væsentligt bevaringsværdigt karakteristika ved pakhuset.

Desuden mener By & Havn at den nye påbygning skal have en blå facade og referere til facaden på Copenhagen International School. Copenhagen International School er netop en af de nye bygninger i Nordhavnen, kendetegnet ved sin blå facade – den er på ingen måde kendetegnet ved et bevaringsværdigt pakhus. 

At påbygge pakhuset, så det refererer til facaden på Copenhagen International School vil netop fjerne og ændre pakhusets udseende og udformning så det falder i tråd med det nye og ikke bevarer historien om en aktiv erhvervshavn.

De røde teglfacader på det eksisterende pakhus er fremhævet som et særligt karakteristika ved pakhuset. En påbygget del med blå facade vil således ødelægge netop dét karakteristika, som lokalplanen har forudsat bevares.

At bevare en fortælling om havnen som erhvervsområde og KøbenHAVN som havneby er en forudsætning i lokalplanen. Forudsætningen omfatter klart bevarelse af udformningen af pakhus 53 og pakhusets særegen. 

Hvis Københavns Kommune godkender påbygningen af Pakhus 53 ændrer det væsentlig karakter ved at bygningen størrelse udvides, de karakteristiske vandrette linjer brydes og de røde teglfacader udvandes med 1/3 blå facade. 

Ikke nok med at påbygningen vil ændre de ydre rammer af pakhus 53 og dermed kulturmiljøet, den er på kant med tankerne bag lokalplanen; den er måske endda i strid med lokalplanen.

Close

Translate »