Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ekstrabevilling sikrer el-havnebus til Nordhavn i 2021

14. maj gav politikerne på rådhuset en ekstrabevilling til havnebusprojektet, så de nye eldrevne havnebusser kan betjene det nye stoppested ved Orientkaj fra medio 2021. Til gengæld er stoppestedet ved Langelinie udskudt på ubestemt tid.

Allerede nu er de nye eldrevne havnebusser i gang med prøvesejladser i Københavns Havn. Og ved Orientkej i Nordhavn bygges havnebussens nye endestation vis-vis Orientkaj metrostation.

Planen var da også, at de nye havnebusser skulle sættes i drift i dette forår, og det nye stoppested ved Orientkaj skulle åbne i slutningen af 2020. Men blev planen udskudt i minimum et år pga. pengemangel. Prisen for de nye stoppesteder har været undervurderet med omkring 15 mio. kroner. Der er også kommet ekstra udgifter til bl.a. ekspropriation og en teknikpavillon ved Orientkaj, som er det dyreste stoppested at etablere. 

Kommunen har nu besluttet at give en ekstrabevilling på 9,2 mio. kroner havnebusprojektet. til ha og nøjes med tre nye stoppesteder (Orientkaj, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge). Stoppestedet ved Langelinie bliver udskudt. Man vil afvente den kommende renovering af Langelinie Kaj, som der står i aftaleteksten. De eldrevne havnebusser bliver sat i drift allerede her i sommer.

Aftaletekst. Aftale om Overførselssagen 2019-2020. Indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Alternativet.

ØK21 Merudgifter til udvidelse af havnebusruten

Havnebusserne overgår i foråret 2020 til 100 pct. eldrift. Det er med budget 2019 besluttet at for- længe ruten, så den også betjener byudviklingsområderne ved Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge samt området ved Langelinie. Parterne er enige om at afsætte midler til etable- ringen af havnebusdrift til Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge, samt at beslutning om evt. etablering af havnebusstoppested ved Langelinie afventer den kommende renovering af Langelinie Kaj.
Der afsættes:
– 9,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021, til etablering af havnebusstoppesteder ved Nordhavn.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »