Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Ender havnen som én stor actionpark?

Brugerne af havnen ønsker flere bademuligheder, events,  festivaler, saunaer, kitesurfing, fiskeri, frisvømning, udspring og wakebording. Beboerne langs havnen ønsker mere fred og ro.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har lavet et idékatalog til udvikling af ”Liv og udfoldelse på vandet”. Ideen med kataloget er at skabe debat om hvad der er brug for i udviklingen af et endnu bedre kultur- og fritidsliv i havnen og langs med Københavns kyster. Hvad skal der være fokus på og hvad mangler der eventuelt? spørger forvaltningen i indkaldelsen af idéer til ny aktiviteter. 

Forandringen fra industrihavn til rekreativ havn giver nye muligheder, men betyder også nye brugere og udfordringer. De mange forskellige brugergrupper skal dele vandet på nye måder og med nye aktører, skriver forvaltningen. 

For at inspirere til idéudviklingen nævner forvaltningen selv nogle flere spændende aktiviteter: Der skal være fri badning og svømning ved kysten og i havnen. Og flere faciliteter for sauna og vinterbadning, Stand Up Paddle, robåde, kajak, og kajakpolo, sejlads, windsurfing, kitesurfing, wakeboard, vandski, lystfiskeri, dykning, beach volley, strandtennis og frisbee. Der er også ønsker om flere gang-, løbe- og cykelstier. Og husbåde…

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker dermed at fortsætte med at øge fritidsaktiviteterne i havnen, og dét ser idrætsorganisationerne som en invitation til at lancere store projekter.  Idrætsorganisationen DGI har bidraget med forslag om multifunktionelle faciliteter som kan understøtte så forskellige aktiviteter som svømmetræning, havsvømning, SUP-undervisning, livredning, dykning, udspring, vandpolo, kajakpolo, roning (kano/kajak/jolle). Der er også ønsker om flere fortøjningsmuligheder for mindre både.

Badning overalt
Østerbro Lokaludvalg ønsker også bedre adgang til havnen og mere aktivitet i den: 
“Vi foreslår at man arbejder med at lovliggøre og øge sikkerheden ved badning fra kajområderne generelt, så man frit kan benytte havnen til badning, skriver lokaludvalget, som f.eks. ønsker at udvide de lovlige badezoner til Svanemølleholmen, Svanemøllestranden og Kalkbrænderiløbskaj.”

“Vi mener man bør udvide lovliggørelsen af badning fra diverse kajer, for at lette presset på eksempelvis badezone Sandkaj, skriver lokaludvalget i sit høringssvar. De foreslår også obligatoriske fortøjningsmuligheder for småbåde på alle ikke-kommercielle moler og kajkanter.”

Underkendte stilleområder
Blandt høringssvarene er der nogle få fra beboere i havneområderne og øvrige borgere, som ikke ønsker at hoppe i flere havneaktiviteter. De mener at tivoliseringen af havneområderne har nået et punkt, hvor livet ved havnen for almindelige københavnere presses væk.

“Havnen bliver et survival-of-the-fittest område, hvor københavnere, der ikke råber højt eller har spidse albuer, bliver ekskluderet fra de rekreative områder”, skriver ‘SL’ i et svar.

Lokaludvalget for Indre By  vil gerne advare om at Inderhavnen bliver over-aktiveret. 
“Der er behov for steder langs Inderhavnen til stille refleksion, hvor man kan skue ud over et roligt vandområde. Sådanne stilleområder er en underkendt værdi”, skriver udvalget. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 13. december at arbejde videre idékataloget. Politikerne efterlyste flere forslag, og syntes især at der skulle lægges vægt på økonomien i projekterne, og at der skal indtænkes mere grønt i forslagene. Tilgængelighed for handicappede borgere skal have større vægt, og så skal de positive aspekter ved livet ved vandet frem. 

Høringssvar nr. 4 til Liv og Udfoldelse på Vandet. Indsendt af SL

Det er som om at flere aktiviteter automatisk er bedre og hvis man bare bygger dem, så selvorganiserer resten selv sig. Det er i bedste fald naivt. Realiteten er at der i dagligdagen er mange konflikter langs havnekanten, mellem badende og motionsudøvere, mellem ældre og unge, mellem beboere og turister. 
Den naive tilgang medvirker til at havnen bliver et survival-of-the-fittest område, hvor københavnere, der ikke råber højt eller har spidse albuer, bliver ekskluderet fra de rekreative områder. 
Tryghedsskabende initiativer er underligt fraværende fra kataloget, selvom det står højt på ønskelisten for os som bor langs havnen. 
Hvordan undgår vi at havnen bliver et udflugtsmål for folk som bor langt væk (og måske ikke engang bor i kommunen eller i landet) og som derfor bare kan tage hjem når de bliver trætte af larmen, affaldet og alle konflikterne? 
De bedste forslag for københavnerne ville måske have som konsekvens at der kom færre aktiviteter og færre besøgende, og dermed mere livskvalitet. 
Måske man skulle have eksklusive badezoner og tidspunkter som er reserveret til beboerne eller andre bestemte grupper, som ellers ikke vil kunne tilkæmpe sig en plads til at bruge vandet.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »