Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
biohut 08

Endnu flere fiskebørnehaver på vej

100 nye fiskebørnehaver – eller biohuts, som de også kaldes – bliver i disse dage placeret i Københavns Havn. Her skal de være med til at skabe gode rammer for biodiversiteten og livet under vand.

København er i forvejen den by i verden med flest biohuts, og nu fordobles antallet fra 100 til 200. Fiskebørnehaverne opsættes i samarbejde med Mærsk (50 biohuts ved Esplanaden), Ingeniørforeningen IDA (25 biohuts ved Kalvebod Brygge) samt kapsejladseventet SailGP (25 biohuts forskellige steder i havnen).

En biohut er en ‘kasse’ lavet af stålgitter, hvor fiskeyngel kan gemme sig for rovfisk. I gitteret lever der havplanter og smådyr, som fiskene kan spise af og vokse sig store. En dag kan de lige netop klemme sig ud gennem stålgitteret, og så skal de leve videre ude i den store vandverden.
Fiskebørnehaverne startede som et samarbejde mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden om at øge biodiversiteten i Københavns Havn. Eksterne partnere som bor eller arbejder ved havnen kan deltage ved at sponsere deres egne biohuts. Og det gør flere og flere.

“Det er dejligt at se, at danske virksomheder og organisationer er med til at tage vare på vores allesammens havn. Fiskebørnehaverne skaber oaser af liv i havnen, som er med til at fremme et rigere og vildere liv under vandet. Siden vi satte de første op, har vi blandt andet observeret flere forskellige fiskearter som læbefisk, tangnål og sågar den kritisk truede europæiske ål,” udtaler adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

LÆS OGSÅ: 50 fiskebørnehaver sat op i havnen 

Hos WWF Verdensnaturfonden er der også glæde over, at det oprindelige samarbejde med By & Havn nu får endnu flere med på idéen.
“Det gør en kæmpe forskel, når virksomheder og andre aktører løfter i flok for at øge biodiversiteten og sikre en bedre artsrigdom under overfladen. Vi er stolte over, at det er lykkes at skabe en sådan bevægelse, der involverer flere og flere aktører,.” udtaler Ajs Dam, Corporate Partnership Director.

Omkring 100 fiskearter
Der i undersøgelser fra henholdsvis 2009 og 2015 blev der observeret i alt 34 fiskearter i Københavns Havn. Københavns Kommunes biologer estimerer dog, at det rigtige tal nærmere er 100, da den valgte metode ikke egnede sig til observation af samtlige arter. Vegetationen i Københavns Havn består primært af ålegræs, havgræs, ledtang og blæretang, men der er også udbredte forekomster af de delikate lav klotang og tarmrørhinde.  Københavns Havn er hjemsted for en lang række smådyr som børsteorme, krebsdyr og muslinger. Der er særligt en meget stor forekomst af blåmuslinger, som er med til at rense vandet i havnen. 

Close

Translate »