Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Entreprenør valgt til Lynetteholms næste fase

Sidste fase af Lynetteholms stendæmning og stormflodssikring mellem Refshaleøen og Nordhavn i Københavns Havn er snart klar til at blive anlagt. Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S er udpeget til at stå for anlægget.

I den østlige del af Københavns Havn er første fase af Lynetteholms omkreds færdigetableret, og området er her godt i gang med at blive fyldt op med overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter. Nu skal sidste del af den store halvø etableres med stendæmning og kystlandskab. Arbejdet vil efter planen stå færdigt i 2026, hvorefter halvøens omkreds er fuldt etableret.

Kontrakten er i dag tildelt entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S, som også har stået for at anlægge første fase af Lynetteholm. Over de næste tre år skal Per Aarsleff A/S etablere ca. 5,4 km stendæmning rundt om Lynetteholm samt godt 1,7 kilometer stendæmning til etablering af kystlandskabet ud mod vandet.

Hovedelementer i fase 2

  • Afgravning, transport og deponering af forurenet blødbund til Lynettedepotet.
  • Afgravning, transport og indbygning af ren blødbund til Bassin 1 (fase 1)
  • Opfyldning med sand i afgravningsområde (bundudskiftning).
  • Etablering af stendæmning.
  • Etablering af midlertidig stendæmning, strongpoints og kystfremspring (kystlandskab) mod øst.
  • Etablering af pumpestation til udledning af overskudsvand fra fase 2-område.
  • Nedbrydning og tilpasning af eksisterende forhold ved Levantkaj, inkl. fjernelse af molefyr og opsætning af nyt molefyr.
  • Nedbrydning af Trekroners bølgebrydere og indbygning af stenene på dæmning.

To entreprenører var prækvalificeret til at byde på opgaven. Per Aarsleff A/S har fået tildelt kontrakten, da selskabet samlet set vurderes at have afgivet det bedste tilbud i forhold til ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’, oplyser By & Havn. Per Aarsleff A/S har både scoret højest på bæredygtighed, pris samt udførelse, samarbejde, styring og koordinering af arbejdet.

Højere pris
Prisen for anlæg af fase 2 er højere end tidligere forventet. De samlede anlægsomkostninger er nu estimeret til 4,2 mia. kroner svarende til en stigning på ca. 12 procent siden seneste vedtagne budget.

Men samtidig har det vist sig muligt at reducere de forventede finansieringsomkostninger i et omfang, der modsvarer stigningen i anlægsomkostningen. Det sker ved at optage flere langsigtede lån. Det betyder, at den samlede økonomi vedrørende anlæg af Lynetteholm fortsat hviler i sig selv, oplyser By & Havn.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »