Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Er Århusgadekvarteret i forfald?

Ukrudt, rådne planker, visne blomsterkasser, knust glas og knækkede fliser. Århusgadekvarteret ser lidt vinterdeprimeret ud. “Send os gerne indberetninger, så vil vi gøre hvad vi kan,” siger grundejerforeningens formand.

Kig lidt på billederne herunder. Er der ikke lidt for slidt og uplejet i gaderne i Århusgadekvarteret? Det mener flere beboere, som har bidraget til billedserien.

Beboerne er blandt andet utilfredse med, at bedene mange steder i kvarteret får lov til at vokse med ukrudt. Især ved cykelstativerne, som er beriget med metalriste, som gør det næsten umuligt at holde dem fri for ukrudt.
Til gengæld vokser der ingenting i de plantekasser, som står foran flere ejendomme, butikker og restauranter. Her er der kun døde vækster at se. Göteborg Plads har også nogle lidt umotiverede bede, som aldrig har fået en kærlig hånd, men masser af besøg af tissende hunde.

Man bliver også lidt træt, når lastbilkørsel har mast og knækket kantsten og fliser, og de aldrig bliver skiftet. Eller når visse udskænkningssteder har stillet store affaldscontainere med madaffald ud langs husmuren. Andre steder bruges fortovene som oplagringsplads for diverse varer.

På Sandkaj Brygge lugter der underligt af råddent træ, og flere steder er der huller i plankebroen.
Den forholdsvis nye legeplads på Skt. Petersborg Plads har været oversvømmet det meste af vinteren, og græsset er, forventeligt, slidt ned.
For ikke at tale om de uhumske forhold i P-hus Lüders trappeopgange, som tydeligvis bruges kvarterets offentlige pissoir.
Byggepladserne er heller ikke smukke. Men der skal jo bygges færdigt. Dog må det være et krav, at der holdes rent langs byggehegn, så de ikke flyder med skrald?

Træbryggen på Sandkaj har en underlig lugt – og træet ser ikke ud til at være af god kvalitet. Nu er der også huller, som kan være direkte farlige at snuble i.

Vi påtager os vores del
Grundejerforeningen Århusgadekvarteret har gennemgået samtlige billeder fra Nordhavn Avis.
“Først og fremmest er vi meget glade for indrapporteringer fra vores beboere, forretninger og gæster om fejl og mangler, da det hjælper os til at holde området ved lige. Vi tager os af den del, der er vores ansvar, og sender resten videre til henholdsvis By & Havn og Københavns Kommune, som stadig har ansvaret for mange af kvarterets gader mv.”, skriver Bente Hyldahl Fogh, formand for grundejerforeningen.

Nogle erhvervsdrivende bruger byrummet til oplagring af varer eller henstilling af affaldscontainere.

Konkret er grundejerforeningen i gang med at udbredre knækkede fliser og sørge for bedre fejning. Desuden vil grundejerforeningen vil nu opfordre forretningsdrivende og beboer/ejerforeninger til at blomsterkasser foran ejendommene inden udgangen af maj måned bliver vedligeholdt af dem, der har placeret dem, og tilplantes pænt eller kasseres.
“De små udfordringer skal vi løbende kunne håndtere så vores kvarter fremstår pænt og vedligeholdt. De lidt større udfordringer, kræver mere tid og ofte også flere ressourcer,” siger formanden. Derfor har grundejerforeningen også et samarbejde med COWI om en 10 års vedligeholdelsesprioritering. Og den afspejles i de budgetter, som generalforsamlingen vedtager hvert år.

“Indtil videre har vi prioriteret at få rettet op på de mange mindre bede, der er i Århusgadekvarteret. De skal fremstå velvedligeholdt og i en stil, der falder ind i nærheden til vandet og med  præg af de skiftende årstider. Arbejdet med det grønne udtryk, er dog ikke afsluttet,” fortæller formanden..
Et større projekt er f.eks. en forskønnelse af Göteborg Plads. Men det projekt vil tage noget tid og involvere en større økonomi.

Sandkaj
Også træbryggen på Sandkaj hører under Grundejerforeningen. Selv om den ser slidt ud, er det ikke nødvendigt at skifte alle brædder:
“De brædder, der især er påvirket, er der, hvor der har været placeret noget ovenpå, som f.eks. pullerter og sten, som hundene er glade for at tisse på. Alle disse genstande er nu flyttet væk fra træbryggen. Herudover skyldes sliddet også tæthed mellem nogle brædder, og et spørgsmål om hvordan fugerne mellem brædderne skal håndteres. Det kræver alt sammen lidt teknisk udredning. Vi er i proces med at få skiftet de nødvendige brædder, og det er højt prioriteret,” siger Bente Hyldahl Fogh.

Bedene trænger vist til en omgang.

Indberet fejl og mangler
Grundejerforeningen har lanceret et nyt website, Din genvej til Århusgadekvarteret som informerer om, hvordan man kan indberette fejl og mangler. 
“Vi vil være glade for at få indberetninger denne vej, så vi kan være mere skarpe på at udbedre fejl og mangler. Det er firmaet cej, der hjælper os med at vedligeholde området, og skriv gerne på mailen gfaarhusgadekvarteret@cej.dk,” fortsætter Bente Hyldahl Fogh.

Tre ejere
Århusgadekvarteret har stadigvæk tre ”ejere”. By og Havn som den oprindelige udvikler, Københavns Kommune samt Grundejerforeningen Århusgadekvarteret, som i henhold til lovgivningen og lokalplanen skal overtage flere store områder fra By & Havn i takt med at de bliver færdige.
By og Havn ejer f.eks. P-huset Lüders og Københavns Kommune ejer Århusgade, Helsinkigade, Hamborg Plads, Nordhavns Plads ved Metroen og Southamptongade ved Menu.
Skt. Petersborg Plads er overdraget til Grundejerforeningen, men det er By og Havn der pt. er ansvarlig for at haveanlægget overdrages uden væsentlige mangler, og denne proces er endnu ikke afsluttet. Grundejerforeningen har også påtalt, at der er for meget vand i parken.Københavns Kommune har oprettet app’en ”Giv et praj”, hvor man også opfordrer til at indberette fejl og mangler på kommunens områder. By og Havn har tilsvarende en mail parkering@byohhavn.dk  hvor mangler og utilfredsstillende adfærd kan meldes. 

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »