Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
finn rudaizky

Er Movia forbrugervenlig?

Er Movia forbrugervenlig? Og hvorfor falder antallet af passagerer i regionale busser og lokaltog?

Det med venligheden kan der sandelig sættes spørgsmålstegn ved. Med hensyn til mange års faldende passagertal, får man en sludder for en sladder, hvis man som politiker tillader sig at spørge, hvad Movia mener er årsagen. 

Ja, Movia svarer faktisk slet ikke på spørgsmålet, men bruger teknik med flugt fra virkeligheden – og de fortæller kun, at Corona har medvirket til stor nedgang i passagerantallet. Movia “glemmer”, at i flere år før Corona, faldt antallet af rejsende drastisk. 

Movia ejes af Region Hovedstaden og Region Sjælland samt de 45 sjællandske kommuner. Busser og regionaltog transporterer årligt 200 millioner passagerer fordelt på 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og seks flextrafik-ordninger. 

Den vedtagne målsætning er, at “tilbyde borgere alternativer til bilen”. Men, hvorfor er det så gået stik modsat? 

Movia kan slet ikke svare på, hvorfor de i mange år ikke har levet op til politikere og borgeres forventninger. 

Movia mener slet ikke, at stadig stigende billetpriser har haft indflydelse på passagerudviklingen. Movia påstår, at det afgørende er kvalitet og slet ikke prisen. 

Det er en, efter min mening, helt skæv påstand, som er fremført uden nogen dokumentation. 

Desuden har Movia og ejerkredsen selv medvirket til det drastiske passagerfald. Det er sket ved indskrænkning af ruter, sløjfning af relevante stoppesteder, længere tid mellem busser og manglende hensyn til transport til uddannelsesinstitutioner. 

Jeg har oplevet, at Movia ved flere lejligheder har givet al skylden på sin arbejdsgiver, nemlig region og kommuner. 

Det er en dårlig og ikke holdbar undskyldning. Sagen er, at Movia sjældent træder i karakter og slår i bordet, når borgernes transport forringes. Hensynet til ens arbejdsgiver vægter tilsyneladende højere. 

Movia arbejder ud fra et budget og ikke nødvendigvis borgernes behov. Movia og selverklærede ‘grønne politikere”’er med deres fejlslagne politik med til at kaste passagerer over i privatbilerne, og effekten er mere forurening, mere sygdom og flere forureningsdødsfald. 

Jeg vil i den kommende tid rejse alle disse spørgsmål i såvel Region Hovedstaden som i Borgerrepræsentationen. 

Close

Translate »