Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Færre lastbiler, men også mindre havudsigt

lynetteholmMiljørapport: Nordhavn slipper for otte ud af ti lastbiler. Til gengæld ryger udsigten

Først den gode nyhed. Hvis planen for anlæg af Lynetteholmen bliver vedtaget som den foreligger nu, slipper Nordhavn i fremtiden for de 350 daglige jordtransporter med lastbil. I første omgang vil lastbiltrafikken blive reduceret med 80 procent, og når en ny transportvej over Amager er etableret, vil den næsten forsvinde.

Så den mindre gode nyhed. Det vil tage 30 år at etablere Lynetteholmen, og i løbet af den tid vil havudsigten over Øresund gradvist forsvinde for beboerne i indre Nordhavn. I byggefasen til der være udsigt til en stor byggeplads. Den vil også larme. Der skal bankes 7 kilometer spunsvægge ned rundt om den 2,8 kvadratkilomter store holm.

Jord sejles væk
lynetteholmDer køres stadig jord til Nordhavn de næste par år. Herfra sejles jorden senere ud til det første opfyldningssted.Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholmen (tidligere kaldet VVM-redegørelse) blev offentliggjort af Ny & Havn mandag 30. november. Rapporten er en detaljeret gennemgang af alle projektets konsekvenser for havmiljø, strømforhold, dyre- og planteliv, sundhed, landskab, trafik mv. Mange af miljøpåvirkningerne – f.eks. for havmiljø og natur – vurdres at være moderate. Som den væsentligste miljøpåvirkning nævnes trafikafviklingen i København. Deponeringen af jord fra byggeprojekter skal nemlig holdes i gang, og opfyldningen i Nordhavn er stort set færdig. Jordkørslerne til Nordhavn fortsætter indtil 2023, men jorden lægges i et ‘mellemdepot’. Om to år skal Lynetteholmen være klar til at modtage jord, og så er det planen at sejle jorden fra mellemdepotet over til Lynetteholmen.

Mindre trafik
Lastbiltrafikken i Nordhavn bliver kraftigt reduceret. For eksempel på Baltikavej, hvor der i dag kører 700 lastbiler pr. døgn. Rapporten formulerer det således: 
“På Baltikavej på Nordhavn er der i dag en trafik på ca. 700 lastbiler pr. døgn. Når Lynetteholms driftsfase starter, reduceres dette til ca. 120 lastbiler, mens antallet reduceres til mindre end 20 lastbiler, hvis Østlig Ringvej etableres. Samme effekt vil forekomme på Kalkbrænderihavnsgade, hvor antallet af lastbiler reduceres med 360 i døgnet, når Lynetteholms driftsfase starter og med 480 lastbiler pr. døgn hvis Østlig Ringvej etableres. Effekterne af denne flytning vil give en aflastning af krydset Kalkbrænderihavnsgade – Sundkrogsgade samt krydset ved Oslo Plads.”Støj
Men så er der støj. Boliger omkring projektområdet kommer til at høre en del til Lynetteholmen i form af støj fra ramning og vibrering af pæle og spunsplader. I flere år.
Støjen vil potentielt kunne høres langt ind i København. I de nærmeste boligområder vil støjen sandsynligvis være høj og generende. Da der ikke rammes konstant og kun i dagtimerne vil denne aktivitet ikke forstyrre beboernes nattesøvn, står der i rapporten.

lynetteholm

Der vil også være støj om natten fra andre typer af byggearbejde:
“Det er muligt at beboerne i dele af Nordhavn og i området syd for Refshaleøen samt beboerne i de husbåde, der måtte ligge nær projektområdet, i perioder vil føle at deres nattesøvn bliver forstyrret, står der.

Udsigt til kraner – og by
En helt ny holm på næsten tre kvadratkilometer vil omskabe hele Københavns visuelle udtryk og udsigt. Især mod øst fra Trekroner Søfort og fra havnekanterne vest for projektområdet. Indre Nordhavn vil i første omgang få udsigt til kraner og andre maskiner. Og når byggeriet af boliger starter omkring 2035, vil Nordhavn ændre karakter fra en bydel ved havet til en slags kanalby:Den landskabelige påvirkning vurderes at have en stor intensitet i kraft af den fysiske udstrækning på tværs af hovedparten af havnerummet og derfor af væsentlig betydning, fortæller rapporten.

lynetteholmLynetteholmens østkyst. Københavns Kommune vil stille en økonomisk garanti, så kystlinjen bliver til et naturområde, med bugte, strande og enge.

Close

Translate »