Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
elbil spirii lader 1

Flere Spirii ladestandere på vej

 
By & Havn indgået en kontrakt med lade-operatøren Spirii om flere el-ladestandere. I år opsættes 41 flere standere i Nordhavns p-anlæg. På længere sigt er det målet at 20 procent af pladserne skal være med ladestander.

 

I dag er der installeret 78 el-ladestandere i By & Havns to p-huse og to p-kældre i Norhavn  og marmormolen. Men allerede i år skal det tal stige til 119.

Arbejdet med at opsætte de nye el-ladestandere starter i andet kvartal i år. Og i 2025 er det plaen at Nordhavn skal have i alt 168 nye ladestandere. 

Selskabet Spirii står for opsætningen, og er allerede operatør i By & Havns p-huse. Spirii tilbyder et såkaldt åbent lade- og betalingsnetværk. App’en Spirii Go er fuldt integreret med den europæiske roamingplatform Hubject.

“Vi står overfor en kæmpe samfundsmæssig opgave i at sikre tilgængelig og smart opladning til de mange elbiler, der kommer på vejene de næste 10 år. Denne nye aftale vil være et vigtigt element i at kunne følge med i efterspørgslen i By & Havns områder,” udtaler Adm. direktør i Spirii, Tore Harritshøj.

By & Havn forsøger løbende at vurdere behovet for ladestandere, bl.a. på basis af data fra  sit parkeringsselskab PARKinCPH.  Prognosen bygger på:

– Eksisterende parkeringslicenser fordelt på de enkelte parkeringsanlæg og eventuel fremskrivning baseret på udviklingen af nye byggefelter. 

– Antallet af parkeringspladser i hvert parkeringsanlæg

– Scenarier for udviklingen i andelen af elbiler i Danmark

– Scenarie for den underliggende trend i bilejerskabet renset for befolkningsudviklingen.

(Kilde: Parkering CPH/By & Havn)

By & Havn har i dag 6.429 p-pladser i p-huse og p-kældre. Ladestanderne opsættes løbende i takt med behovet.  I 2023 opsættes i alt 169 nye ladepladser.

Tal for de enkelte p-huse i Nordhavn:

Parkeringshuse Ladebokse i dag Ekstra i 2023 Ekstra i 2024 Ekstra i 2025
P-hus Lüders 28 6 (Q2) 10 (Q1) 11 (Q1)
P-kælder Kronløbsøen 40 12 (Q2) 31 (Q2) 27 (Q2)
P-hus Orient Plads 10 7 (Q4) 10 (Q4) 10 (Q4)
P-hus Nordhavns Plads ikke opført 8 (Q4) 2 (Q3) 13 (Q3)
P-kælder Marmorvej 0 8 (Q2) 9 (Q1) 4 (Q1)

Mere fakta for nørder
By & Havns prognose for udviklingen i behovet for ladepunkter i de enkelte parkeringsanlæg beror på en række data, I prognosen skelnes der mellem parkeringslicenser og andel elbiler for hhv. beboere og erhverv i det, det forudsættes, at de to brugergrupper i nogen grad kan deles om ladeinfrastrukturen. By & Havn monitorer løbende udviklingen i antallet af parkeringslicenser og andelen af elbiler via data fra PARKinCPH. Prognosen bygger på:
Parkeringslicenser: Eksisterende parkeringslicenser fordelt på de enkelte parkeringsanlæg og en eventuel fremskrivning af disse baseret på udviklingen af nye byggefelter med tilknytning til det enkelte parkeringsanlæg. 
P-hus karakteristika: Antallet af parkeringspladser i hvert parkeringsanlæg
Andel elbiler: Scenarie for udviklingen i andelen af elbiler i Danmark
Biludvikling: Scenarie for den underliggende trend i bilejerskabet renset for befolkningsudviklingen.
(Kilde: Parkering CPH/By & Havn)

Close

Translate »