Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
oceankaj lystfiskerej 3 pbh

Forbud mod torskefiskeri på vej

En ny undersøgelse fra Københavns Havn viser, at der er fundet forhøjede koncentrationer af kviksølv i havnens torsk. Fødevarestyrelsen ønsker forbud mod al torskefiskeri i havnen.

Det skyldes, at Fødevarestyrelsen har fundet forhøjede koncentrationer af kviksølv i havnens torsk.  Derfor har styrelsen lavet et udkast til en ny bekendtgørelse, hvor torsk kommer til at optræde på listen over fisk, der er omfattet af fiskeforbud i Københavns Havn. Listen tæller i forvejen skrubber, sild, aborre og ål. Forslaget er sendt i høring, og hvis det vedtages, vil det gælde fra 1. juli 2022.

”Der er fundet indhold af kviksølv i alle fiskeprøver fra både nord-og sydhavn, hvoraf både skrubbe, torsk og sild fra inderhavnen samt sild fra yderhavnen overskrider grænseværdien. Resultaterne bør underbygges af yderligere målinger med flere fisk til rådighed,” skriver Fødevarestyrelsen i den rapport, som ligger til grund for det nye foralgs om fiskeforbud for torsk.

I Danmarks Sportsfiskerforbund mener man, at et forbud er at gå for langt. Forbundet mener, at der er tale om relativt små overskridelser af grænseværdierne, og at de er målt på et spinkelt datagrundlag med blot 10 torsk fra inderhavnen og 10 torsk fra yderhavnen. Undersøgelsen af fiskene fandt sted i efteråret 2020.

“Det virker både forhastet og alt for restriktivt. Vi ønsker naturligvis ikke, at lystfiskere skal hjemtage og spise fisk, som de kan blive syge af, men inden der nedlægges et forbud, er der behov for at få undersøgt, hvorvidt det er et generelt problem for torskene i havnen”, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

“Skulle yderligere undersøgelser vise, at kviksølv-forurening er et udbredt problem i torskene og at koncentrationerne er på et uacceptabelt niveau, bør man i stedet overveje et hjemtagningsforbud fremfor et totalt fiskeforbud”, siger Torben Kaas.

 
Close

Translate »