Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Foreninger vil tredoble Nordhavn Naturpark

En ny grøn bevægelse kaldet Nordhavns Naturvenner vil etablere en stor naturpark på Ydre Nordhavn.  Nordhavn Naturpark skal være på 100 hektar og rumme både fælled, sø, strand, strandoverdrev og krat.

Borgerrepræsentationen vedtog sidste år at udlægge et område på 28 hektar til naturpark i Nordhavn. Men Norhavns Naturvenners ønsker et naturområde på 90 hektar.

Nordhavns Naturvenner består af 10 grønne organisationer. Det er Danmarks Naturfredningsforening (DN), som har taget initiativ til bevægelsen. De øvrige medlemmer er Dans Ornitologisk Forening (DOF), Friluftsrådet, Østerbro Lokaludvalg, Østerbro Lokalråd, Verdens Skove, NOAH, Hovedstadens Forskønnelse, Østerbro Havnekomite og Miljøpunkt Østerbro.

De mener at parken skal indeholde forskellige naturtyper, bl.a. fælled, sø, strand, strandoverdrev og krat. Det skal være en park, hvor mange kan være i naturen på mange måder – fra blot at være i og nyde naturen, til tilbud om forskellige aktiviteter i naturen. Parken skal give gode rammer for forskellige biotoper, herunder gode rammer for fuglelivet.

Det er afgørende, at parken rummer mødet mellem land og hav. Det giver muligheder for landfugle, vandfugle og de fugle der netop trives ved at have adgang til både land og vand, skriver DN i sit seneste nyhedsbrev, hvor forslaget til naturparken lanceres.

Knud Erik Hansen, næstformand i Danmark Naturfredningsforening København og talsmand for Nordhavns Naturvenner siger:
”Der er brug for, at naturen kommer med i første række, når der skal planlægges. I Københavns kommunes planlægning har bygninger i mange år haft en absolut første prioritet. Natur er blevet til noget, der måske kan klemmes ind. I Nordhavn har vi muligheden for at give naturen plads.”  

En del af naturparkens område ligger på arealer, hvor By&Havn har planer om at bygge og dermed at tjene penge til at afdrage på selskabets gæld. Hertil siger Knud Erik Hansen,
”Det er uholdbart, hvis megen by­udvikling i København fortsat skal styres af pengenød i By&Havn. Vi skal huske, at vi planlægger både for os selv og ikke mindst for kommende generationer. Vi bør efterlade en by med betydelig mere bynær natur.”

Naturpark Nordhavn skal indgå i et netværk af fouragerings- og ynglesteder på Østsjælland. Nærheden til Vestamager med Amager Naturpark, Amager Strandpark og Køge Bugt Strandpark har stor betydning.
Det er også vigtigt, at tilsvarende arealer findes i rimelig afstand langs den østsjællandske kyst, f.eks Saltholm. På denne store fredede ø yngler en lang række af de vandfugle, der bruger det øvrige Københavnsområde til fouragering.

Nordhavn Naturpark vil blive besøgt af de fire mågearter: hættemåge, stormmåge, sølvmåge og svartbag. Hertil kommer en række ænder såsom gråand, troldand, pibeand og hvinand.Vandfugle findes også på andre ferskvandsprægede lokaliteter som Utterslev Mose. Det gælder knopsvane, blishøne og skarv. Enkelte vadefugle såsom vibe, strandskade og rødben, og åbentlands fugle som sanglærke og engpiber, kan også dukke op.

naturpark nordhavnspark plantegning

Så meget af Nordhavn ønsker naturparkens venner at inddrage til naturpark. Omådet på 100 hektar svarer til tre gange Fælledparken. (Kilde: DN København).

Parkens beliggenhed som en del af byen, er af stor betydning for fuglelivet.

De mange bygninger bibringer området et element af “klippelandskab” med det faste underlag. De mikroklimatiske forhold betinges af højere gennemsnitstemperatur, større udtørring og vindbevægelse. Dette giver plads til arter som klippeduer (som ofte er forvildede tamduer), husrødstjert og stenpikker. Da der ofte i bylandskabet indgår større eller mindre græsarealer, busketter og træer, bliver der også plads til arter som gråspurv, solsort, grønirisk, musvit og blåmejse, skriver DN.

Det færdige forslag til Nordhavn Naturpark vil blive lanceret medio august 2019.

Foto øverst: Her ses den lille tip yderst mod nord, hvor fårene græsser og fuglene holder til i vandet. Dette område indgår som en del af den foreslåede nye park. [Foto: Erik Agertoft]

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »