Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
gf formaend L1020555

Grundejerforening vil forsvare musikforbud

Opgør om ordensbekendtgørelsen: Grundejerforeningen Århusgadekvarteret mener godt at de må forbyde elektronisk forstærket musik på Sandkaj. Politiet siger nej. Nu har foreningen søgt aktindsigt for at få klarhed om reglerne.

Før sommeren startede, blev de mange gæster på Sandkaj mødt af store gule skilte, som ønskede dem velkommen på Sandkaj. Plus tydelige forbud og påbud:

 “Soundbokse og musikanlæg forbudt”

“Åbn ild og grill forbudt”

“Vis hensyn og begræns støj”

Skiltene har virket. Især antallet af klager over musik er dalet kraftigt denne sommer. Men den succes er nu truet af kommunal og politimæssig indsigelser. Det viser sig nemlig at grundejerforeningen ikke må formulere et totalt forbud imod at spille musik på sit område.

Københavns Politi har for nylig givet afslag på at grundejerforeningen må forbyde al slags forstærket musikafspilning på alle tider. Politiet fastholder at foreningen skal følge den nu godkendte  ordensreglement fra 2018. Her står der, at man ikke må “spille musik forstærket af højttalere og støje efter kl. 23.”

bente hyldahl fogh aug 2021“Den tvetydige formulering har været genstand for en række misforståelser. Flere har været af den opfattelse, at man må spille musik til kl. 23 alle ugens dage – andre har argumenteret for at deres soundboks eller trådløse anlæg ikke er en højtaler,” forklarer bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Århusgadekvarteret, Bente Hyldahl Fogh.

Soundbokse er altid til gene
Grundejerforeningen bliver nu nødt til at lave sine gule sæsonskilte om, men har ikke tænkt sig at opgive så let. 

“Vi mener at politiets godkendelse fra 2018 kan fortolkes på flere måder. Hvis du sætter et komma ind, så står der faktisk at det er forbudt at “spille musik forstærket af højttalere”. For det andet mener vi at et område som vores må have lov til at at skærpe reglerne, fordi der bor så mange mennesker langs Sandkaj, og høj musik er voldsomt genrende for dem. Politiet oplyser at de vil komme og standse støjen hvis den er “til gene”. Og det er den sådan set hver gang, nogen tænder en soundboks på Sandkaj,” siger næstformand i grundejerforeningen, Kenneth Darre.

sandkaj natLÆS OGSÅ: 
“Vi skal have trygheden og fællesskabet tilbage”
Grundejerforening: Vi arbejder hele tiden på mere tryghed

 

Bestyrelsen har fået udarbejdet en rapport af konsulentfirmaet I Nudge You, som har en række anbefalinger til prægning af adfærden i Århusgadekvarteret. En af dem er, at omformulere reglen om musik til ”Musik forbudt”, så det er klart og entydigt kommunikeret. 

Erfaringer med tidligere ordensreglementer på Islands Brygge viser, at formuleringer som ”Dæmpet musik tilladt” og ”Elektronisk forstærket musik forbudt” har en begrænset adfærdsregulerende effekt.

Tidsregler ikke gode nok
Københavns Kommune har meldt ud, at grundejerne i Nordhavn kan vælge at gå med i en ordning, som er indført tre andre steder i København. Her skal al elektronisk forstærket musik slukkes senest kl. 20.00 på hverdage samt søn- og helligdage og kl. 22.00 på fredage og lørdage.  

Men det mener bestyrelsen ikke vil løse generne fra musik i Århusgadekvarteret.

“Området har en række akustiske forhold, som bevirker, at selv dæmpet musik overskrider Miljøstyrelsens grænser for støj i beboelsesområder. Vi har derfor valgt at valgt at gå videre med et lokalt ordensreglement, der entydigt kommunikerer et forbud mod forstærket musik –  uden tidsbegrænsning,” siger Kenneth Darre.

gf formaend L1020553Konflikter blandt gæsterne
Bente Hyldahl Fogh og Kenneth Darre mener også, at høj musik er med til at skabe utryghed og konflikter blandt gæsterne på Sandkaj. 

“Hvis en gruppe af gæster skruer op for musikken, er der en anden gruppe som skruer for deres soundboks endnu mere op. Andre gæster, som beder om at der bliver skruet ned, bliver mødt med trusler eller det, som er værre. Det har vi desværre flere eksempler på,” fortæller Kenneth Darre. 

Særlige udfordringer
Bente Hyldahl Fogh håber at kommunen vil forstå, at Sandkaj og Århusgadekvarteret har nogle særlige udfordringer. 

“Det gælder om at finde en balance, så vi stadig kan have liv og gæster på Sandkaj, men så vi også kan bo her. Vi ønsker på ingen måde at Nordhavn skal være lukket for offentligheden. Hegn og kontrol er ikke vejen frem.”

Søger aktindsigt
Grundejerforeningen har nu søgt om aktindsigt i Politiets afgørelse, ligesom de ønsker at komme i dialog med Københavns Kommune om den kommunale ordensbekendtgørelse. 

“Hvis vores musikforbud ændres igen, vender soundboksene tilbage. Derfor kæmper vi for at der også fremover bliver et totalt forbud,” siger formændene.

Close

Translate »