Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Havneudsigt til… mere by

lynetteholmenNy by i vandet. Lynetteholmen bliver fremtidens udsigt for mange beboere med vandudsigt i Nordhavn

En visualisering som vises på By og Havns hjemmeside gør det klart, at der er tale om et endog meget stort projekt, som også kommer til at påvirke Nordhavn. Lynetteholmen skal huse 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Et projekt som i omfang er lige så stort som Nordhavn fuldt udbygget. Nordhavn får med andre ord en stor bymæssig bebyggelse som nabo. En lang halvcirkelformet badestrand vil omkranse Trekronerfortet. Bydelen fortsætter op langs Oceankaj, hvor der skabes et nyt havneindløb. Mod nordøst ser man en ny krydstogtkaj.
Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Den vil fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet med høje kajanlæg i Københavns inderhavn.

Øger Københavns areal med to procent
Forleden blev det første praktiske skridt frem mod etableringen af den nye bydel Lynetteholmen taget. Nu skal der måles og beregnes, så plangrundlaget for byggeriet er i orden.Med en sejltur markerede By & Havn at selskabet har valgt teknisk rådgiver og VVM-rådgiver i forbindelse med etableringen af Lynetteholmen.
Det er jo altid med en vis respekt, at man sætter så store projekter i søen – bogstaveligt talt, siger Havnebygmester og anlægschef i By & Havn, Hans Vasehus.
Lynetteholmen vil være en forøgelse af Københavns samlede areal med ca. 2 procent. Det er et historisk projekt, og jeg glæder mig til at komme i gang med at gennemføre myndighedsarbejdet og projekteringen sammen med vores rådgivere, tilføjer han.

COWI og Rambøll
De nye rådgiveraftaler er indgået med COWI og Rambøll.
COWI skal stå for den tekniske rådgivning og se nærmere på udformning og placering af Lynetteholmen. Byggestart er sat til 2035. Men allerede i 2022 starter anlæggelsen af selve holmen.
Rambøll skal foretage VVM-udredningen, der skal afdække alle potentielle miljøpåvirkninger ved det nye anlægsprojekt.
By og Havn har også indgået en aftale om bygherrerådgivning med Dansk Hydraulisk Institut vedrørende recipient- og kystttekniske undersøgelser.

 www.byoghavn.dk/lynetteholmen/

 

Close

Translate »