Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
affalds system hitsa

Her er de nye affaldshuse og skodrør

I maj måned kommer der nye ‘affalds-covers’ til Århusgadekvarteret, sammen med flere askebægre ved Sandkaj. Grundejerforeningen forventer at der nu er kapacitet nok til at klare selv den varmeste sommer.

Både container-cover og askebægre bliver leveret i farven ‘Nordhavnsbrun’, som man kan se på andet udstyr i området. Monteringen sker efter planen i uge 19. 

“Skulle der være behov for øget kapacitet inden da, skruer vi midlertidigt op for antal ugentlige tømninger, eller indsætter flere containere,” fortæller Kenneth Darre, næstformand i Grundejerforeningen Århusgadekvarteret. 

Århusgadekvarteret har indtil nu haft tre forskellige affaldsbeholdere – som er udskfitet fordi mængden af affalder steget og steget. De  nye ‘covers’ er den fjerde løsning, men faktisk er det de nuværende store affaldscontainere på hjul, som står inde bag de nye covers.

“Vi har efterhånden fået en masse erfaring med mængden af affald og de bedste placeringer af affaldscontainerne. Så denne løsning satser vi på bliver den permanente ordning,” siger Kenneth Darre.

 40 tons skrald
På ét år indsamles der omkring 40 tons skrald fra Århusgadekvarterets gader og pladser. 

Til sammenligning indsamler man i Kongens Have 80-100 ton affald om året, og parken bruger nu flere penge på renhold end plantepleje. Det er også en rigtig stor post på vores budget. Vi håber kurven er toppet her ovenpå corona. De mange nye take-away steder i området vil medføre en del affald, men om det giver mere end før, er vi ikke sikre på. Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen,” siger han.

Grundejerforeningen presser desuden på for at renholdet helt eller delvist bliver dækket af Københavns Kommune.

askebaegre hitsaSkodder overalt
Udover affalds-stationerne vil grundejerforeningen også opstille flere askebægre strategiske steder. Nemlig dér hvor det flyder med cigaretskodder efter hver weekend. 

“Det er især et problem på træbryggen ved Göteborg Plads. Alle mellemrum mellem plankerne er stoppet til med skodder, som rygerne har presset ned. Det ser ulækkert ud, og skodderne ender i vabndet,” siger Kenneth Darre. De nye askebægre er udformet som rør, hvor rygerne forhåbentlig vil vælge at efterlade deres skodder.

 

graf affald maengde GFaarhusgadekvarterGrundejerforeningen har godt styr på, hvor meget affald der indsamles måned for måned. De blå søjler viser mængden af affald pr. måned (venstre x-akse). Den røde graf viser antallet af tømninger pr. måned (højre x-akse). I alt bliver det til omkring 40 tons affald om året – og langt størstedelen i sommerperioden. Kilde: GF Århusgadekvarteret

Close

Translate »