Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
toldvagt 3023

Her ligger Toldvagtsbygningen

For tre år siden blev Toldvagtsbygningen på Redmolen skilt ad og lagt i trækasser – sten for sten. Til næste år bliver den genopført.

En af Københavns Frihavns historiske bygninger, Toldvagtsbygningen på Redmolen, har siden 2019 været opbevaret i en hemmelig lagerbygning i Nordhavn. I de kommende år bliver den fine, gamle bygning, der er tegnet af den danske arkitekt Osvald Viggo Rosendahl Langballe, genopført og restaureret, helt i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur og materialer.

Leder af projektet er Steffen Moe, som er projektdirektør i det rådgivende ingeniørfirma SWECO, og en erfaren restaureringsingeniør. Han har tidligere stået for flere restaureringsprojekter på bl.a Amalienborg, Christiansborg og Østerport Station.

steffen moe redmolen 3005

“De nøjagtige opmålinger af bygningen og omhyggelige nummerering af hver eneste sten betyder, at vi ved præcis, hvor de skal placeres, når vi genopfører bygningen”, siger Steffen Moe.
Når bygningen skal genopføres, er det vigtigt at murerne har forstand på gamle bygninger.
“Det ydre murværk af Ølandssten skal forstærkes af en ny bagmur, som skal passe til den gamle ydervæg. Der er også mange detaljer og gesimser, som skal gendannes. Det kræver murere, som har speciale i gammelt murerhåndværk,” forklarer Steffen Moe

“Jeg elsker den her slags opgaver. Det er spændende at dykke ned i en bygnings historie, og sætte sig ind i periodens byggeteknikker.”

Nye sten fra samme stenbrug
Toldvagten består af ca. 4.000 såkaldte Ølandssten, som er en kalksten, der er blevet brudt på den svenske ø Øland i mere end 1.000 år. Ølandsstenene er blevet pakket ned i omkring 1000 trækasser med 5-15 sten i hver kasse. Omhyggeligt nummereret og opmålt. På den måde kan kasserne transporteres tilbage til Nordø på Redmolen i den rigtige rækkefølge, og vægten af hver kasse er ikke større, end at den kan køres på en gaffeltruck.

Ud af de 4.000 sten, var ca. 500 så medtagede, at de ikke kunne bruges igen. Men de er også gemt, så de kan gendannes. Der er sat en særproduktion i gang hos en svensk leverandør, der henter sten fra samme brud som de oprindelige. Udover murstenene er næsten alle materialer bevaret, så de kan genopføres. Det gælder for eksempel tagbjælkerne af fyrretræ og en række kuriøse detaljer fra den bevaringsværdige bygning.

toldvagt 3021

“Vi har for eksempel tre imposante portaler ligeledes udført i Ølandssten, hvor der bl.a. er graveret ordet ‘Toldvagt’. Også de gamle skorstene kommer til at pryde på den genopførte bygning, selv om de ikke bliver taget i brug. Og endelig kommer flagstanderen også på sin retmæssige plads igen, siger Steffen Moe.

Vinduer og taget af tagpap var så medtaget, at disse dele ikke kunne genbruges. Inden bygningen blev taget ned, blev der derfor snedkereret nøjagtige skabeloner i træ, så der kan blive produceret identiske vinduer.

Én ud af flere toldvagter
Toldvagtsbygningen er tegnet af den danske arkitekt Osvald Viggo Rosendahl Langballe i 1916. Toldvagten er betegnelsen for den lokalitet, der har til opgave at forhindre smugling, bevogte uberigtigede varer mm. Det mandskab der bemander lokaliteten kaldes også en toldvagt. 

Toldvagtsbygningen var en del af Københavns Frihavn og én ud af mange lignende toldvagtsbygninger. Den har, foruden Toldvagtsfunktionen, huset Søpatruljen, Toldassistenten og Rorsbetjenten, som havde deres daglige gang i Toldvagten i perioden 1916-1979. Herefter blev bygningen brugt til kontorlokaler og andre formål i perioden 2002-2019. 
Toldvagtsbygningen blev i 2002 flyttet længere ind på Redmolen, som blev forkortet på det tidspunkt. Den blev flytter af en stor flydekran i ét stykke. 

Butik eller café?
Toldvagtsbygningen er ikke fredet, men har status som bevaringsværdig bygning. Det betyder, at selv om den genopføres nøjagtigt, som den så ud før, så kan den indvendige ruminddeling ændres, så bygningen kan anvendes til offentligt tilgængelige funktioner som for eksempel butik, café eller lignende. Det er ikke afgjort endeligt, hvad bygningen skal anvendes til. Men genopførelsen forventes at gå i gang i løbet af 2023.

Close

Translate »