Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
vindmoeller proevestenen

HOFOR: Megavindmøller på Lynetteholm

udsigt til nuværende vindmøller på Prøvestenen.Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, foreslåe nu at opføre 11 vindmøller i 150 meters højde langs den kommende halvø Lynetteholms østlige kyst og videre ned mod Prøvestenen.

Det skriver Magasinet KBH. Forslaget fremgår af et notat fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning.

Her kan man læse, at de 11 nye møller ifølge HOFOR bør erstatte syv eksisterende møller, der i dag er placeret lige nord for renseanlægget Lynetten og efterhånden har mere end 25 år på bagen. De nuværende møller har en samlet kapacitet på i alt 4,2 MW.  De nye 11 møller skal kunne levere i alt 55 MW.

De nye vindmøller på Lynetteholm vil med deres 150 meters højde være væsentligt større end både møllerne på Refshaleøen (72 meter) og møllerne i ude i Middelgrunden (64 meter). De vil også stå væsentligt tættere på Nordhavn, lige midt i udsigten til Øresund.

I notatet understreges det, at intet endnu er besluttet. HOFORs forslag skal indtil videre ses som et bud på, hvordan hovedstaden kan udnytte sin sparsomme plads til at imødekomme fremtidens energibehov. 

lynetteholm vindmoellerPlan for opstilling af vindmøller på bl.a. Lynetteholm (HOFOR)Syv af de 11 nye møller kan opstilles langs Lynetteholm perimeter — altså helt ude i kanten af den kommende halvø. De sidste fire møller skal opstilles på Kraftværkshalvøen og på Prøvestenen.

Det er forventningen, at alle møllerne vil kunne være i drift i op til 15 år, før de eventuelt igen kan nedtages af hensyn til evt. boligbyggeri på Lynetteholm.

Lynetteholms østkyst er planlagt som et rekreativt, offentligt tilgængeligt kystlandskab. Mølleprojektet skal derfor indgå i en samlet plan, hvor der både er plads til de store møller – og naturområde.

 
Close

Translate »