Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

HOFOR: ‘Vi vil undgå en miljøkatastrofe’

Hvis ikke spildevandsledningen på Svanemølleholmen testes og sikres, kan der ske brud på ledningen når der bygges ovenpå den. Et brud vil betyde stor miljøforurening i hele Nordhavn. Det oplyser forsyningsselskabet HOFOR.  Samtidig er det kommet frem, at der i København udledes millioner af kubikmeter spildevand i havet hvert år. Det er nemlig nødvendigt under skybrud, for at undgå overløb af kloakerne.

Alene i Københavns Kommune er der blevet udledt over 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014-2018. Det er over 120 gange mere end de 290 millioner liter urenset spildevand, som forsningsselskaberne HOFOR og Novafos havde planlagt at udlede i denne uge. Det viser en aktindsigt hos Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

De 35 milliarder liter kloakvand bliver pumpet direkte ud i Øresund, når der falder store mængder regn, som skaber overløb i kloaksystemet, så Lynetten Renseanlæg ikke kan følge med. Disse overløb sker ofte. I 2015 var der f.eks. overløb på det københavnske kloaknet 120 gange årligt, ifølge en rapport, som COWI har udarbejdet for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Oplysningerne har været kendt i lang tid, men er pludselig blevet aktuelle, efter at borgergrupper og naturorganisationer har protesteret over HOFORs plan om at udlede spildevand i den forgangne uge. 

1000 lastbiler i timen
Den planlagte udledning skyldes at spildevandsledningen mellem Strandvænget Pumpestation og Lynetten Renseanlæg på Refshaleøen løber lige igennem Svanemølleholmen. Røret skal testes og sikres, så det kan holde til at der bygges ovenpå det. 

Gentofte Kommunes vandselskab Novafos bliver også nødt til at foretage en havudledning ved Skovshoved, fordi kommunen er tilsluttet det københavnske ledningsnet via Strandvængets Pumpestation.

Men i sidste øjeblik blev udledningen stoppet og foreøbig udsat til oktober måned. Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har krævet en undersøgelse af mulige alternativer til udledningen.

Et af de alternativer, som har været fremsat, er at fylde spildevandet på tankvogne eller tankskibe, og fragte spildevandet til Refshaleøen. 

Men det er helt urealistisk, ifølge Carsten Nystrup, den administrerende direktør i Novafos.

“I forhold til det med tankvogne, lavede vi beregninger for bare den del, der skulle afledes fra Skovshoved. Det ville kræve 1000 af de største tankbiler, man kan forestille sig, der skulle køre fra Skovshoved til Lynetten i døgnet. Det er en urealistisk løsning”, siger direktøren til Ekstra Bladet.

Svanemølleholmen
Det er som nævnt nybyggeriet af et kontorkompleks på Svanemølleholmen, som gør det nødvendigt for HOFOR at sikre, at spildevandsledning en kan tåle, at der bygges oven på den. 

Københavns Kommunes miljøeksperter har vurderet, at udledningen er miljømæssigt forsvarligt, da spildevandet er mekanisk renset. Udledningen er kortvarig, og strømmen er kraftig i Kongedybet, hvor vandet skulle ledes ud fra Havledning U4. Derfor ville det delvist rensede spildevand hurtigt vil blive kraftigt fortyndet.

Risiko for katastrofe
Lynetteledningen er etableret i 1978. Det er en hovedspildevandsledning, som sikrer transport af spildevand fra store dele af Frederiksberg, Gentofte og København til Lynetten, hvor det renses. 

HOFOR vil sikre at ledningen kan tåle at der bygges ovenpå, ligesom ledningen skal forankres med cementblokke, så den ikke flytter sig, når byggeriet påbegyndes.

“Gør vi ikke det risikerer vi i fremtiden, at ledningen lider skade, og at spildevand i store mængder slipper ud tæt ved kysten. Et sådant uheld kan indebære lang reparationstid og dermed langvarig udledning af urenset spildevand. Ved at sikre ledningen FØR byggeriet går i gang, sikrer vi os således mod fremtidige miljøkatastrofer”, skriver HOFOR i en pressemeddelelse.

Ud i havet 120 dage om året
Havledning U4 løber fra Strandvængets Pumpestation, tværs gennem ydre Nordhavn og fire kilometer ud i sejlrenden Kongedybet. Den bruges jævnligt, når der er skybrud og længerevarende regn, som belaster kloaksystemet. 

I 2018 udledte Københavns Kommune alene 2.624.241 kubikmeter, mens Gentofte stod for 548.120 kubikmeter urenset kloakvand. Det viser tal fra Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget.

“Det er store mængder, men alligevel meget lidt i det samlede regnskab”, siger Karsten Arnbjerg-Nielsen, der er professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, til TV 2.

Han betegner Øresund som en ottesporet motorvej, da der strømmer 500.000.000.000 kubikmeter vand gennem sundet i løbet af et år.

Dertil kommer at der også er udledninger fra renseanlæg og landbrug i de andre lande ud til Østersøen. 

“Øresunds tilstand er summen af alle udledningerne. Det er ulækkert, men det er ikke farligt for mennesker. Det udledes et sted, hvor ingen af os kan se, lugte eller bade i det, og de colibakterier, vi er bange for, dør i det kolde, salte vand”, siger han.

Kvælstoffer fra Lynetten
Han tilføjer, at konsekvenserne for havmiljøet er en anden sag. Det samme mener marinbiologer ved Danmarks Naturfredningsforening og Øresundsakvariet. Indholdet af nitrat og fosfor vil øge algevæksten og kan potentielt give iltsvind og fiskedød. Men heller ikke den frygt er baseret på fakta, mener i hvert fald Carsten Nystrup fra Novafos. 

Lynetten Renseanlæg renser milliarder af kubikmeter spildevand, og efter rensningen er der stadig rester af næringsstoffer, som ledes ud i Øresund. Og det bliver til gigantisk meget mere fosfor og nitrat, end der vil være i de fem dages udledning fra Strandvænget. 

“Undersøgelser viser, at det udgør mellem to og fem procent af den årlige udledning fra Lynetten”, siger Carsten Nystrup. 

Teknik- og Miljøudvalget har 27. maj besluttet, at eksterne eksperter i jura og miljø nu skal undersøge, hvorfor Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune har givet tilladelse til udledningen af de 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund, og om tilladelsen kan trækkes tilbage. Det forudsætter ifølge forvaltningen, at der var begået fejl, og det har embedsmændene i et notat konkluderet, at der ikke er. 

“Jeg håber, at de mange spørgsmål, som udvalget har stillet forvaltningen i dag, betyder, at der bliver fundet et bedre alternativ, men jeg tør ikke at stå og love noget”, udtaler Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »