Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Hvor skal vi slå den streg?

toiletKommunen skal finde nye steder at placere offentlige toiletter, og lokaludvalget har spurgt borgerne, hvor der er mest behov.

De fleste Nordhavnere ønsker flere helårsåbne offentlige toiletter, især ved metro- og s-togsstationer samt parker og pladser. De seneste par uger har Østerbro Lokaludvalg samlet borgernes egne forslag til, hvor de trængende skal kunne finde et offentligt toilet i området.

Mange har svaret, at det der er allermest behov for, er at de eksiterende toiletter er åbne hele året, og ikke bliver aflåst om vinteren. Mange vil også gerne have offentlige toiletter ved metrostationer og på pladser og parker, hvor der ofte er mange som opholder sig, skriver Østerbro Lokaludvalg, som nu har sendt alle forslagene ind til kommunen, Senere i år vil det vise sig, hvor der bliver opstillet toiletter, og hvor mange.

Forslagene fra borgerne kom ind til Østerbro Lokaludvalg via opslag på Facebook. 

Der er også foretaget en skaldt Maptionnaire-undersøgelse, hvor borgerne har kunne komme med forslag ved at sætte røde prikker på et kort.

Lokaludvalget noterer sig, at mange borgere godt kunne tænke sig at der blev gjort mere og bedre rent på de offentlige toiletter Endelig har lokaludvalget understreget, at man gerne ser at kommunen indtænker offentlige toiletter fra starten når Nordhavnsparken skal planlægges.

Her vil vi gerne lade vandet

Østerbro Lokaludvalg har udarbejdet følgende bruttoliste med ønsker til nye offentlige toiletter i Nordhavn og på Østerbro

• Nordhavn metrostation / Nordhavn S-togsstation (Århusgade)

• Sandkaj (Sommertoiletterne skal gøres permanente).

• Marmorkaj (særligt om sommeren)

• Marmormolen.

• Orientkaj metrostation

• Kommende Metrostationer ved Nordhavn

• Ved metro- og S-togstationer generelt.

• Strandboulevarden mellem Ndr. Frihavnsgade og Århusgade.

• Kalkbrænderihavnsgade f.eks. ved sløjfen ved Østerport.

• Tåsinge Plads. 

• Kildevældsparken.

• Gasværksgrunden.

• Lumskebuksen (ved Lersø Park Allé)

• Vibenshus Metrostation

• Fredens Park

• Banelegemerne ved ”Sløjfen”.

• Indre Østerbro.

• Lille Vibenshus.

• Krydset Østerbrogade/Jagtvej.

• Få åbnet toiletterne i Fælledparken i vinterhalvåret.

Close

Translate »