Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Jo, det sociale område får faktisk et løft

Skrevet af Annika Smith (SF)

Flere – blandt andet Enhedslisten – hævder, at næste års budget ikke er til gavn for byens udsatte. Vi er ikke enige. Det er et bedre budget for byens udsatte end i mange år. Tallene er vi ikke uenige i, men det handler om den gamle diskussion: Er glasset halvt tomt eller halvt fyldt?

For nu at blive i billedsproget: Der er i år kommet mere vand i glasset, end der plejer. 

Lidt fakta:

På tre udvalgte områder kommer der et løft:
Det gælder til borgere med handicap, psykisk sårbare og hjemløse.
Samlet er der tale om 39 millioner kroner, som falder på et tørt sted for de tre områder, og derfor er årets budget i den grad til gavn for byens udsatte. Der kommer flere sagsbehandlere, så borgere med handicap vil få bedre og hurtigere sagsbehandling. Der kommer flere køb af botilbudspladser til psykisk sårbare og lidt flere penge, så vi kan gøre mere for vores hjemløse.

Lidt forenklet kan man sige, at det sociale budget får 20 millioner kroner mere, end vi afleverede til den fælles kasse. Og over de næste fire år, er der afsat 320 millioner kroner i anlægsudgifter til blandt andet nye botilbud til borgere med handicap og psykisk sårbare. Det betyder, at anlægsbudgettet bliver mere end fordoblet i budget 19 over fire år.
Som en medarbejder i Socialforvaltningen udtrykte det: Det er det bedste budget i 14 år, fordi dette budget sætter flere penge af til driften – til forvaltningens kernevelfærdsopgaver.

Bag tallene ligger selvfølgelig, at nogle projekter ikke fortsætter, mens andre gør.
Mange projekter får penge fra år til år. De er altså ikke fast sikret støtte. Vi havde selvfølgelig gerne set, at flere af dem var fortsat, men sådan er det nu engang, når der skal indgås kompromisser.
Vi glæder os over, de mange penge, der blev afsat til socialområdet, og at de blev afsat til kernedrift og konkrete initiativer, der kommer de mest udsatte københavnere til gode. For eksempel får stofindtagelsesrummet H17 årligt tilført fem millioner kroner over de næste fire år, samtidig med at vi tager fat på en større analyse af stofscenen i København.

Og så glæder vi os også over, at en enig Borgerrepræsentation før sommeren gennemførte en såkaldt demografiregulering på handicap- og psykiatriområdet.

Det betyder, at det sociale område automatisk får penge, når befolkningssammensætningen ændrer sig, hvilket også vil have en positiv indflydelse på Socialforvaltningens budgetter fremover.
Vi står meget gerne på mål for budgettet, fordi det betyder konkrete forbedringer for byens udsatte. Om det er et stor eller et lille skridt for området, det afhænger af øjnene, der ser, men med budget 19 har vi fået sat fokus på alt det, der trænger på socialområdet, og vi har taget ansvaret for en del af det lange seje træk, når det kommer til at få flydt glasset op, så vi ikke skal diskutere, om det er halvt fyldt eller tomt.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »