Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Jordsejlads fra Nordhavn indstilles

De seneste fire måneder er jord fra Nordhavns jordbjerge blevet sejlet til Lynetteholms anlægsarbejde ved Refshaleøen. Men nu holder sejladserne pause indtil 2026.

Indtil nu er jorden fra Nordhavn blevet brugt til at etablere en ny dæmning, der skal benyttes i forbindelse med anlæg af fase 2 af Lynetteholm.  Sejladsen stopper midt november, hvor dæmningen efter planen er helt færdigbygget.

Herefter skal der graves havbundsmateriale op og etableres stendige rundt om Lynetteholm fase 2, så jordsejladsen fra Nordhavn bliver indstillet, indtil området er klar til at blive fyldt op – forventet i i 2026.   Detoplyser nyhedsbrevet ‘Lynetteholms anlægsaktiviteter’ som udsendes af By & Havn.

Der er i løbet af sommeren/efteråret 2023 sejlet ca. 0,6 millioner ton jord fra Nordhavn til Lynetteholm. By & Havn forventer, at der skal sejles yderligere godt 7 millioner ton jord fra Nordhavn til Lynetteholm, når perimeteren omkring Lynetteholms fase 2 står klar i 2026. Flytningen af jorden, som er midlertidigt oplagret i Nordhavn, forventes at foregå frem til begyndelsen af 2028.

Men der bliver også noget jord tilbage. En arkitektkonkurrence skal næste år bestemme udformningen af landskabet i den kommende naturpark i det yderste Nordhavn. Det er Københavns Kommune, som træffer den endelige beslutning om parkens landskab og indretning, så hvilke bjerge, der evt. bliver liggende, vil tiden vise.

Her ses Lynetteholms arbejdsområder. Det er det store Fase 2 område, som nu skal have anlagt sin ‘perimeter’. Derefter stopper jordsejladsen fra Nordhavn de næste to år.

Lynetteholms jordmodtageanlæg, der åbnede i sommers på Refshaleøen, fortsætter med at modtage overskudsjord, der transporters på lastbiler fra København og omegns byggepladser. De kører nu ikke længere til Nordhavn, men via Amager og Margretheholms Havn.

Ude på Fase 2 området begynder opgravningen af blødt havbundsmateriale i det område, hvor Lynetteholms perimeter skal placeres. Det forurenede havbundsmateriale placeres i Lynettedepotet, mens det ikke forurenede havbundsmateriale bliver deponeret i Lynetteholms fase 1. 
Afgravningsarbejdet vil foregå i døgndrift alle ugens dage frem til den 31. marts 2024.

Close

Translate »