Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Kalkbrænderiløbet lukkes helt til vinter

Nordhavnstunnelens entreprenør vil benytte sig af mulighed, som er indskrevet i anlægsloven. Kalkbrænderiløbet lukkes helt i fem måneder for at skabe en mere ‘robust tidsplan’.  

Det betyder, at Kalkbrænderiløbet forventeligt bliver lukket for al gennemsejling fra 1. november 2024 frem til 31. marts 2025.  

“Der vil blive indledt en dialog med havnene og sejl- og roklubberne, som benytter Kalkbrænderiløbet,” skriver Nordhavnstunnelen i sit nyhedsbrev, som udsendes af bygherren, Vejdirektoratet.

Det fremgår ikke, hvorfor det bliver nødvendigt at lukket indløbet. Tidligere har Vejdirektoratet udmeldt, at der vil være passage under hele byggeprocessen.

Af nyhedsbrevet fremgår det ellers, at der er god fremdrift i byggeriet af tunnelen.

Vi er færdige med at sætte spuns i byggegruben, også i Svanemøllehavnen,” skriver Vejdirektoratet, som dog beklager, at man ikke helt har kunnet overholde den udmeldte tidsplan.  

Efter spunsarbejdet følger det store udgravningsarbejde af tunnelskakten. Nu bliver der ikke kun kørt jord væk i Nordhavn. Arbejdet er også startet op i Svanemøllehavnen, hvor det i første omgang er omplacering internt på byggepladsen af al det sand, der blev pumpet ind sidste sommer.  

“Med de tørre sommerdage følger også støv, og vores entreprenør kører med vandvognen flere gange dagligt for at mindske støvgenerne mest muligt for både naboer og bådejere i Svanemøllehavnen, men det er svært helt at undgå, at der dannes støv fra byggepladserne,” skriver Vejdirektoratet. 

Close

Translate »