Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Kampvalg i Nordhavns kirkesogn

Helt usædvanligt er der kampvalg til Menighedsrådet i Hans Egedes Sogn, som Nordhavn hører ind under. En ny gruppe med flere Nordhavnsbeboere stiller op for at udvikle kirkearbejdet i Hans Egedes Kirke i Vardegade. De vil også planlægge en ny kirke i Nordhavn

To af opstillerne er Malene Franklen (Sandkaj) og Selma Ranghamar (Murmanskgade). De er begge blevet opfordret til at stille op på en ny liste til Menighedsrådsvalget, som finder sted 19. marts. Dermed skal vælgerne enten stemme på de nuværende menighedsrådsmedlemmers liste, eller på den nye ‘Sognets Liste’ med friske medlemmer.

Kampvalget kommer efter at der længe har værete interne problemer i menigheden. Hans Egedes Kirke har ikke nogen fungerende præst, da den fastansatte præst har haft orlov i otte år. Menighedsrådet har ansat en lang række vikarpræster på korte kontrakter. Organisten har sagt op, og to andre medarbejdere er eller har været langtidssygemeldte. Der er intet konfirmationshold i år, og kirkebogen og personregistrering varetages af en anden kirke.

Efter planen skulle der have været valg til menighedsrådet i Hans Egedes Kirke sidste år, da kirken er en af de kirker, hvor der er valg allerede efter to år efter seneste valg. Men flere af de nuværende medlemmer af menighedsrådet bor i dag uden for sognet, og skal ‘løse sognebånd’ fordi at kunne genopstille. Og det kan de ikke, så længe kirken er uden præst. I september måned besluttede Københavns Stift derfor at udsætte valget til 19. marts i år.

“Noget har ikke fungeret optimalt i Hans Egedes Kirke. Nu skal der nye kræfter og nye øjne til”, siger Malene Franklen.

Hun vil  arbejde for at øge kendskabet til kirken i Nordhavn. Og begynde at planlægge en eventuel ny kirke i Nordhavn.

“Vi er en ny gruppe som har en masse ideer. Vi vil arbejde sobert og neutralt, og se fremad i stedet for at grave i gamle konflikter”.

Kirken er også hjemsted for den færøske kirke i København, og som færing føler Selma Ranghamar det naturligt at stille op.

“Den færøske kirke har sin egen præst, og et godt fællesskab. Det jeg kunne ønske, var at der kom mere samarbejde og fælles arrangementer med Hans Egedes Kirke og dets menighedsråd. Og så skal vi åbne Nordhavnsbeboernes øjne for at vi hører til i kirken. Jeg tror at de færreste i Nordhavn kender den”, siger hun.

De to Nordhavnere ønsker at det nye menighedsråd straks går igang med at ansætte en vikarpræst i en kontrakt, som er så lang som muligt. Personaleproblemerne i kirken skal løses.

“Endelig skal vi gøre kirken synlig i Nordhavn, og arbejde for en ny kirke i Nordhavn”.

Selma Ranghamar og Malene Franklen ønsker også en gennemgang af selve kirkebygningen, så der kan søges penge til eventuelle vedligeholdelsesopgaver.

“Det er en hyggelig, varm og indbydende kirke. Og det skal den også være fremover”, siger Selma Ranghamar.

Nyvalg til menighedsrådet i Hans Egedes Sogn:

Tirsdag 19. marts 2019, Kl. 09.00 til kl. 20.00
Afstemning sker i kirkens tilstødende menighedslokaler, Vardegade 14, 2100 København Ø.
For at kunne stemme, skal vælgerne kunne legitimere sig, f. eks ved oplysning af navn, adresse og fødselsdato eller via sundhedskort.
Beboerne i sognet, der er medlemmer af Folkekirken samt sognebåndsløsere, som har flyttet sine parlamentariske rettigheder fra sit bopælssogn til Hans Egedes Sogn, modtager valgkort i e-boks, hvorfra valgkortet kan udskrives. Vælgere, som er fritaget for digital kommunikation, modtager valgkort med almindeligt brev.
Der kan brevstemmes hos Borgerservice Nyropsgade 7, 1602 København V frem til og med 15. marts.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »