Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Kaotisk vejomlægning

vordingborggadeBeboere i Nordhavn fik noget af en overraskelse, da Københavns Kommune og HOFOR i starten af marts måned pludselig afspærrede den stærkt trafikerede Kalkbrænderihavnsgade i aften- og nattetimerne.

HOFOR er igang med at grave et stort rør ned under krydset ved Sundkrogsgade. Der er tale om en ny og større regnvandsafledning fra Østerbro og ud i havnen. Der er lavet et arbejdsområde i midten af Kalkbrænderihavnsgade. Her vil der foregå nat og weekend-arbejder i det sydvestlige hjørne af krydset. Venstresving mod Vordingborggade er ikke muligt. I første omgang skulle alle bilister mellem kl. 18 og 06 køre en omvej via Trælleborggade, Corksgade, Southamptonsgade, Helsinkisgade og Sundkrogsgade som der stod i meddelelsen fra HOFOR (sic)….

Vejspor genåbnet
Efter få dage begyndte klagerne at hobe sig op, også hos By & Havn, som dog intet har at gøre med arbejdet. Men By & Havn har henvendt sig til Københavns Kommune for at drøfte nogle ændringer i vejomlægningen. Og de er nu kommet:
I tidsrummet fra kl. 19 til 06 vil et enkelt spor lige ud i nordgående retning nu være åbent på Kalkbrænderihavnsgade. I sydlig retning er begge spor åbne.
Det vil stadig ikke være muligt at svinge mod venstre eller højre fra Kalkbrænderihavnsgade til Sundkrogsgade. Lokal trafik til Nordhavn skal køre via Trelleborggade, Corkgade, Southamptongade, Helsinkigade og Sundkrogsgade. Da man ikke må svinge til venstre til Trelleborggade, hvis man kommer nordfra, anbefaler HOFOR at man kører til Marmorvej, vender bilen og kører tilbage mod Trelleborggade sydfra.
Omlægningerne vil vare frem til 30. april. Spørgsmål om vejomlægningen skal stilles til Københavns Kommune, som er vejmyndighed.

Close