Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
mia nygaard

København mangler allerede faguddannet velfærdspersonale

Medarbejderplaner bliver et vigtigt fastholdelsesparameter, når regeringen vil flytte 60 pct. af pladserne på de store velfærdsuddannelser ud af storbyerne.

Radikale Venstre ser med stor bekymring på flere dele af regeringens udspil “Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”. Hvis regeringen lykkes med at flytte 1.300 velfærdsuddannelsespladser ud af København, vil det vanskeliggøre Københavns Kommunes muligheder for at rekruttere faguddannet personale, som er en forudsætning for at sikre kvaliteten i vores velfærdstilbud.

Og allerede i dag er kun 54,5 pct. af det pædagogiske personale i de københavnske dagtilbud har en pædagoguddannelse – et tal der på trods af en fælles ambition om minimum 66 pct. uddannede pædagoger i de københavnske dagtilbud har været støt faldende siden 2017. 

Vi ligger desuden i toppen (26 pct.) blandt landets kommuner med flest ikke-læreruddannede medarbejdere i lærerstillinger. 

Vi ønsker derfor ikke bare flere velfærdsuddannelser. Vi ønsker også, at man ser nærmere på rekrutteringen til Københavns Kommunes velfærdsstillinger såsom sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. 

Rekrutteringsproblemet er også et lokalt ansvar, og derfor stiller vi et medlemsforslag til næstkommende møde i Borgerrepræsentationen, som pålægger Økonomiforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen at fremlægge konkrete forslag på tværs af forvaltningerne til hvordan kommunen kan styrke rekruttering og fastholdelse af faguddannede medarbejdere til velfærdsområderne i Københavns Kommune.

I disse tider hvor vi taler så meget om vigtigheden af borgerens plan, tror vi på, at det også er vigtigt at huske medarbejdernes plan. 

Det vil fx være relevant at se på langsigtede medarbejderplaner for kommunens ufaglærte, så de har mulighed for at tage en faguddannelse. De faglærte skal tilsvarende have mulighed for videreuddannelse, efteruddannelse eller andet, der kan gavne både i det nuværende arbejde, men også i et evt. skift til en anden forvaltning.   

Det tror vi på, bliver et vigtigt fastholdelsesparameter, når nu regeringen vil flytte 60 pct. af pladserne på de store velfærdsuddannelser ud af storbyerne. 

Skrevet af Socialborgmester Mia Nyegaard (RV), Integrations- og beskæftigelsesordfører Christopher Røhl Andersen (RV) og Børne- og ungdomsordfører Jes Vissing Tiedemann (RV)

Close

Translate »