Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
havn luftfoto olemalling byoghavn

Københavnerne ‘nogenlunde’ tilfredse med Lynetteholm

By & Havn vil fremover lave en årlig Lynetteholmsmåling. Den  første undersøgelse viser, at københavnerne er bekymrede for stormflod – og synes at Lynnetteholm faktisk er en ‘nogenlunde’ god idé. (Foto: Ole Malling / By & Havn)

lynetteholm meningsmaalingKilde: Kantar/Gallup. Grafik: Peter Bo HansenDer er fortsat solidt flertal i Københavns Borgerrepræsentation for at fortsætte med planlægningen af Lynetteholmen. Kommunalvalget rykkede ikke mandater væk fra projektet, selv om Enhedslisten blev det største parti med 15 mandater. Partierne bag Lynetteholm har stadig et solidt flertal med 36 ud af de i alt 55 mandater.

Så efter al sandsynlighed bliver det første læs jord dumpet  i vandet ud for Refshaleøen til næste år. Protester og stævninger imod planen fortsætter dog med at dryppe ned over beslutningstagerne. Tilsyneladende har der været stor skepsis – og måske forvirring – om projektet i befolkningen.

For få uger siden nedsatte By & Havn en Borgersamling, som skal følge og debattere projektet i de kommende år. Og nu kommer så ‘Lynetteholmsmålingen’ som skal øge informationen og borgerinddragelsen i det store anlægsprojekt. 

Adm. direktør Anne Skovbro, mener udtaler, at By & Havn,  rigtig gerne vide, hvor københavnerne står, så man kan inddrage indbyggernes tanker og viden i projektet.

“Særligt når det gælder den løbende information om projektet og vores borgerinddragelsesprocesser, som skal give input til de fremtidige politiske beslutninger om Lynetteholms byudvikling. Hvor gør vi det godt, og hvor skal vi blive bedre?” udtaler Anne Skovbro.

Bred bekymring for stormflod
I den nye måling svarer 43 procent af de adspurgte københavnere, at de har ‘noget kendskab til’ anlæggelsen af Lynetteholm, mens 15 procent føler sig ‘meget velorienteret’ om projektet. 

I forhold til stormflodssikring så viser undersøgelsen, at 45 procent af de adspurgte københavnere er ‘bekymret’ for, at København rammes af en stormflod. Godt hver femte, 19 procent, er ‘meget bekymret’. 
Målingen viser også, at 82 procent af københavnerne er ‘enig’ eller ‘overvejende enig’ i, at det offentlige bør finansiere stormflodssikring af København.

En ‘nogenlunde’ løsning mod stormflod
Spurgt til, om københavnerne vurderer Lynetteholm til at være en god løsning, når det gælder om at bidrage til stormflodssikring af København, så mener 45 procent, at det er en ‘nogenlunde’ løsning, mens 20 procent vurderer Lynetteholm til at være en ‘rigtig god’ løsning. 

19 procent mener ‘slet ikke’, at Lynetteholm er en god løsning.

‘Nogenlunde’ løsning som jorddepot
Planen om at lade Lynetteholm være jorddeponi for lokalt overskudsjord, ses der også overvejende positivt på. Igen med en overvægt af ‘nogenlunde’ svar.

26 procent mener, at Lynetteholm er ‘en rigtig god’ løsning i forhold til at skabe plads til overskudsjord. 45 procent mener at løsningen er ‘nogenlunde’.  17 procent tror slet ikke, at det er en god løsning.

Boliger og grønne områder
I analysen er københavnerne også blevet spurgt til, hvordan de ser Lynetteholms løsning i forhold til at skabe flere grønne og rekreative områder og bidrage til flere boliger. 

44 procent af de adspurgte vurderer Lynetteholm til at være ‘en nogenlunde’ løsning i forhold til rekreative og grønne områder,

24 procent mener at det vil være en ‘rigtig god løsning’. 21 procent mener slet ikke, at det vil være en god løsning. I forhold til Lynetteholm som løsning på boligmangel, mener 45 procent, at løsningen er ‘nogenlunde’ og 22 procent, at den er ‘rigtig god’. 25 procent tror slet ikke, at løsningen er god.

By & Havn vil gennemføre næste måling i 2022.  Imens fortsætter debatten. Nær avisens deadline oplyses det, at Enhedslisten torsdag i denne uge fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget, om at sætte Lynetteholmsprojektet på pause. Hvis det sker, kan det skyde hele projektet ud i fremtiden på ubestemt tid.

TIDSLINIE FOR LYNETTEHOLM

Oktober 2018
Planen om Lynetteholm præsenteres af Statsminister Lars Løkke (V) og overborgmester Frank Jensen (S). Frem mod 2070 skal der bygges en helt ny ø ved hjælp af jordopfyld. Projektet er et ‘kinderæg’ som også omfatter boligbyggeri, havnetunnel og metrolinje.

August 2020
Et flertal af partier på Københavns Rådhus indgår aftale om at “stå sammen om den videre udvikling af øen Lynetteholm med tilhørende metro og Østlig Ringvej mellem Nordhavn og Refshaleøen”. Aftalen er indgået som en del af forhandlingerne om budget 2021.

Juni 2021
Lovforslag om anlæg af Lynetteholm vedtaget i Folketinget.

August 2021 
Diverse landanlæg begynder at blive etableret, samt anlægget af øens perimeter med spunsvægge. 
Strategisk miljøvurdering igangsættes.

Oktober 2021
Den klimaaktivistiske organisation Klimabevægelsen sagsøger Transportministeriet, fordi de ikke mener, processen forud for vedtagelsen er lovlig. Klimabevægelsen har af Civilstyrelsen under Justitsministeriet fået fri proces til at føre sagen.

November 2021
EU-kommissionen  fastslår at anlægsloven for Lynetteholm ifølge EU-Kommissionen overholder EU-lovgivningen.

2021-2023
VVM-undersøgelse af metro og havnetunnel. Opfyld af Lynetteholm påbegyndes. Beslutning om anlæg af metro og en havnetunnel skal træffes.

2024 
Udbud, projektering og anlæg af metro og havnetunnel igangsættes.

2025-2035
Konkurrence om overordnet strukturplan for Lynetteholm.

2035 
Havnetunnel og metroforbindelse til Lynetteholm forventes åbnet. Dele af kystlandskabet ventes at kunne tages i brug. De første boliger på Lynetteholm kan være klar til indflytning.

2035-2045
Rensningsanlægget Lynetten forventes flyttet eller overdækket.

2070
De sidste beboere forventes at flytte ind på Lynetteholmen.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close