Selvbetjening for abonnenter

Gå til Selvbetjening I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

København runder 600.000

orestadKøbenhavns Kommune runder i september 600.000 borgere, og byen vokser fortsat. Amager Vest med Ørestad er den bydel, der i de seneste år har oplevet det største befolkningsboom

Den primære årsag til stigningen i indbygggertallet er ikke tilflytning fra andre kommuner, men at et stigende antal unge københavnere stifter familie i byen. Antallet af børnefamilier i Københavns Kommune er steget med 35 procent i løbet af de sidste 15 år. Det svarer til, at der i dag bor 19.000 flere børnefamilier i København. Det viser Københavns Kommunes befolkningsprognose for 2016

”Det er på mange måder dejligt, at byen vokser. Det betyder også, at der fortsat er et stort behov for at bygge nye boliger, skoler, daginstitutioner og grønne områder, så København er mindst lige så god en by at bo i, når de nye københavnere vokser sig store,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Den anden og lige så store årsag til befolkningsvæksten, er at mange udlændinge kommer til København for at arbejde eller studere. Der er kommet mere end 36.000 flere internationale københavnere. Top tre over nationaliteter, der kommer hertil, er amerikanere (USA), italienere og tyskere. I tallet indgår også udlandsdanskere, der flytter hjem.

Ifølge kommunens befolkningsprognose er Amager Vest den bydel, der inden for de seneste 12 år har oplevet størst vækst og befolkningsboom. Bydelen er vokset med hele 46 procent i perioden fra 2004. Det svarer til at der er kommet over 21.000 nye amagerkanere. I Ørestad er der f.eks. omkring 10.000 indbyggere i dag, imod blot 1.000 for 12 år siden.

Der flytter også rigtig mange til København fra resten af landet, men faktisk flytter lige så mange fra byen. I alt flytter cirka 60.000 til – og fra – København hvert år. I 2015 var der faktisk et lille minus på 211 personer, der flyttede fra København til det øvrige Danmark. Men folk flytter ikke langt væk. 75 % af de københavnere, der flytter over kommunegrænsen, bliver i hovedstadsområdet.

København vil vokse endnu mere frem til i hvert fald 2017, viser prognoserne. Væksten vil være størst de kommende år med over 11.000 nye københavnere i året 2016. Herefter aftager væksten, så der i året 2027 kommer 6.300 nye københavnere. I 1950’erne boede der 750.000 mennesker i Københavns Kommune. I 1960’erne tog udflytningen til forstæderne fart, og i 1992 var der kun 465.000 københavnere tilbage. Siden er København vokset igen. I 2027 vil der være ca. 692.000 københavnere.

Close