Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Københavnerting lancerer de første anbefalinger

Københavns Kommune har som den første kommune nedsat et borgerting. Nu udkommer Københavnertinget med de første anbefalinger til politikerne med visioner og forslag til et bedre København.

Københavnertinget giver syv overordnede anbefalinger som svar på det hovedspørgsmål, de i april 2023 fik stillet af politikerne: ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?”

De syv anbefalinger er:
– Vi ønsker en mere inkluderende, lige og inviterende by
– Vi skal bekæmpe diskrimination i Københavns Kommune
– Et København, hvor alle har indflydelse på og er medskabere af byen
– En by, der tager vores trivsel og sundhed alvorligt
– Den naturnære og grønne foregangsby
– Bevægelse for alle på tværs af byen
– Mere og bedre kollektiv, sam- og ikke-motoriseret transport

Med anbefalingerne følger en række konkrete forslag til løsninger. Anbefalingerne overdrages nu til de relevante fagudvalg, hvor politikerne drøfter og behandler dem i løbet af de kommende måneder.

”Københavnerne skal endnu tættere på, når vi lægger planerne for vores fælles by. Derfor er det en milepæl, at vi i dag kan offentliggøre de første anbefalinger fra landets første borgerting. Jeg ser frem til at drøfte forslagene og med afsæt i anbefalingerne sparke nye initiativer i gang, der kan gøre vores by mere åben, tilgængelig og velkomme alle slags mennesker for at give mere trivsel og fællesskab i vores by,” udtaler Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

De 36 medlemmer af Københavnertinget blev i januar 2023 udvalgt ved lodtrækning blandt 1016 københavnere, der havde meldt sig. Pladserne blev fordelt på baggrund af kriterier som alder, køn, uddannelsesniveau, geografisk spredning mv. Det var også et kriterie, at en tredjedel af medlemmerne tilhørte en udsat gruppe. Fem medlemmer faldt fra i forløbet pga. sygdom og blev erstattet at to nye medlemmer.

“Som politikere skal vi beslutte, hvad det skal være for en by, vi bor i? Skal bilerne f.eks. fylde i gaderne, eller skal der være mere plads til mennesker? Vi skal høre borgerne, så politikerne får deres bidrag. Ikke bare om hvad for en by, vi skal have, men også hvordan vi rent praktisk skal opnå målene,” udtaler Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Der nedsættes et nyt Københavnerting primo 2024, som bliver stillet et nyt spørgsmål, der skal udarbejdes anbefalinger til. Københavnertinget er et pilotprojekt for øget københavnerinddragelse, som løber i 2023 og 2024.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens Kristian Lütken (V) udtaler:
”København skal blive ved med at udvikle sig som moderne storby med plads til alle, der kan og vil bidrage. Hvor vi ikke ser på, hvor andre mennesker kommer fra, men på hvad de kommer med. Jeg synes netop, at pointen ved at bo i en storby er, at vi møder mennesker, der ikke ligner os selv. Københavnertinget er nu kommet med anbefalinger til, hvordan vi i København kan arbejde for mindre diskrimination. De forslag ser jeg frem til, at vi skal behandle politisk.

Læs hele rapporten med anbefalinger og idéer til konkrete tiltag

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »