Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
nordhavn park boldbaner sleth vandret

Op til seks store fodboldbaner i ny park

Københavns Kommune har planer om op til seks fodboldbaner i den nye park i Nordhavn. De vil alene fylde op til 23,6 procent af parkens areal.

Naturpark eller idrætspark? Diskussionen mellem naturelskere og idrætsforeninger om Nordhavns kommende park har stået på i flere år. Parken har sågar fået to navne. Foreningen Nordhavns Naturvenner kalder den for Naturpark Nordhavn og ønsker vild natur med plads til både gøgeurt og stor vandsalamander.
En sammenslutning af idrætsforeninger og idrætstorganisationer i København kalder den for Nordhavnsparken, og ønsker sig masser af friluftsaktiviteter og idrætsfaciliteter i parken.

Politikerne på rådhuset har ikke besluttet sig endeligt for parkens indretning endnu. Men en ny rapport, som kommunen har fået lavet, viser at der er seriøse tanker om at anlægge op til seks 11-mands fodboldbaner i parken.

Rapporten er udarbejdet af artikekt- og planlægningsfirmaet SLETH, og gør rede for hvordan et fodboldanlæg kan indrettes i den sydlige del af parken (se illustration). Rapporten viser flere altnernative anlæg som har fra 3 til 6 baner, med eller uden kunstgræsbane og lysanlæg. I det mest vidtgående alternativ til der være seks 11-mandsbaner, som i alt vil fylde 23,6 procent af parkens samlede areal. Dertil kommer de øvrige faciliteter, som idrætsforeningerne også har ønsket, f.eks. løbe- og cykelruter, streetfaciliteter, roanlæg mv. Fodboldanlægget skal ligge i parkens sydlige del, mellem Nordhavnstippen og den nye park.

nordhavnsparken naturpark boldbaner slethHver fodboldbane er på 68×102 meter. Illustrationer: SLETH rapporten ‘naturpark Nordhavn- Boldbaner’.Formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, er mildt sagt forbløffet over at kommunen har bestilt en rapport om op til seks fodboldbaner i parken, uden at fortælle andre om det. Han frygter at idrættten – inklusive de øvrige faciliteter, som der er planer om – kan kome til at fylde op til halvdelen af parken.

“Vi er klar over, at der er behov for fodboldbaner – idrætten skriger på dem. Men hvorfor lægge dem midt imellem Nordhavnstippen – hvor der i dag er vild natur i en grad, så der græsser får – og så den del, der skal være den vilde, frie og naturlige del af naturparken? Det vil effektivt skære det store flotte grønne område over, som en sammenhængende Nordhavnstippen og Nordhavns Naturpark kunne blive,” udtaler Allan Marouf.

Jonas Bjørn Jensen (S) forklarer til Østerbroliv.dk at rapportens forslag ikke er endelige, og at kommunens egne embedsfolk skal komme med flere muligheder. Der er heller ikke udsrevet en arkitektkonkurrende for parken endnu, og dialogen med Østerbro Lokaludvalg, Nordhavns Naturvenner og idrætsforeningerne vil fortsætte, siger han.
“Det svære er at finde en balance, og der skal være naturoplevelser. Hvis vi ikke tænker idrætsfaciliteter ind fra begyndelsen, vil det pludseligt være for sent og mangle senere hen. Og det vil være et supergodt sted, siger han og understreger, at der ikke er besluttet hverken præcis placering i naturparken eller omfang af banerne,” siger Jonas Bjørn Jensen til Østerbroliv.dk.

Københavns Kommunes eget digitale borgerpanel har gennemført en undersøgelse af borgernes holdninger til den nye park. Undersøgelsen blev fremlagt på et borgermøde på rådhuset 7. december sidste år. Og viste, at borgerne lægger vægt på tre pejlemærker i forhold til den nye park: ’Vild natur som udgangspunkt’, ’Vandet som det særlige aktiv’ og ’Lyst til bevægelse’.

Allan Marouf mener dog at vild natur er og bør være udgangspunktet for naturparken.
“Vandet og lysten til bør foldes rundt om dette. Det er ikke en svær øvelse, politikerne skal blot have modet til at lægge den organiserede idræt udenfor naturparken,” siger Allan Marouf, som mener at boldbanerne bør ligge tættere på boligområderne på Yde Nordhavn, f.eks. ved Levantkaj.
“Syd for Nordsøvej er der stadig arealer der kunne udnyttes til foreningsidræt og som forhåbentlig vil være betydelig mere både stationsnært og tæt på beboelse. vi har også foreslået at man kan lave boldbaner på en del af det område, som den kommende havnetunnel optager,” siger han.

drone naturpark fiskerihavnen 

Close

Translate »