Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
cykelbro reffen alternativer

KORT NYT – Cykelbro, Lynetteholmen, penge til vejkryds

Kort Nyt:  Om et par år bliver det måske muligt at gå og cykle ad en ny bro over til Refshaleøen. Ny rapport om Lynetteholmen. Støtte til vejkryds, sommertoiletter og biodiversitet…

Hvor broen præcist skal bygges, er ikke afgjort, men det skal en foranalyse nu være med til at vise. Ifølge Magasinet KBH er det mest sandsynligt, at broen kommer til at starte ved Nordre Toldbod (vandflyverpladsen). Københavns Kommune vil i første omgang investere to millioner kroner i at få lavet foranalysen af broen.  Idéen var også med i kommuneplanen fra sidste år. Her var det tanken at broen skulle starte ved Langelinie Lystbådehavn.

Borgerforslag: Udskyd beslutning om Lynetteholmen
Et nyt borgerforslag til Folketinget vil have udskudt beslutningen om Lynetteholmen til næste år. Et borgerforslag kan blive fremsat i Folketinget, hvis det har 50.000 underskrifter. Gruppen bag borgerforslaget mener at beslutningsprocessen omkring Lynetteholmen går for stærkt, og at borgerne ikke bliver hørt. Forslaget opfordrer til at udsætte behandlingen af anlægsloven for projektet til 2022. I år skal der være tid til at gennemføre borgermøder. Desuden skal det være muligt at debattere det store anlægsprojekt op til kommunalvalget i november 2021. 
Lynetteholmen skal anlægges mellem Nordhavn og Refshaleøen. Det er Danmarkshistoriens største landvindingsprojekt, som skal skabe en næsten tre kvadratkilometer stor ø som fundament for vejnet, naturområder og boligbyggeri til estimerede 35.000 indbyggere. I øjeblikket er Folketingets førstebehandling af anlægsloven netop sat i gang. Den endelige vedtagelse kan være på plads inden sommerferien.
Senest har myndighederne dog bedt By og Havn om at udarbejde en ny supplerende miljøkonsekvensrapport. Den er nu lavet og sendt i 30 dages høring. Den nye rapport supplerer den tidligere rapport i forhold til Lynetteholmsprojektets påvirkning af vandområderne omkring København, særligt mht. muligheden for opfyldelse af miljømålene iht. lov om vandplanlægning.
Den nye rapport bekræfter igen, at Lynetteholmsprojektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger for vandmiljøet, skriver By & Havn.

Penge til vejkryds og toiletter
Vejkrydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade skal ombygges. Københavns Kommune har netop afsat 2,1 mio. kroner til en ombygning af signalanlægget i krydset så det bliver ‘fuldt trafikstyret’ og bl.a. har detektion af fodgængere, cyklister og biltrafik. Bevillingen er kommet i forbindelse med den politiske aftale fordeling af ubrugte budgetmidler. Det er også vedtaget at afsætte 600.000 kroner til ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots. Om Sandkaj i Nordhavn er et af disee hot-spots fremgår ikke af aftalen – en mon ikke?

Få penge til blomsterenge
I Danmark er knap 2.000 dyrearter truet på eksistensen. Københavns Kommune har nu oprettet en Biodiversitetspulje, som støtter projekter er mere og bedre bynatur. Ambitionen er at sikre grønne åndehuller for insekter, fugle og smådyr. Men kan for eksempel få penge til at omdanne græsplæner til blomsterenge. Man kan få penge til at købe planter og frø, hvis man vil lave bede omkring gadetræer, eller til blomsterkasser på fortovene. Eller man kan få penge til at afholde foredrag i boligforeninger og på skoler om, hvordan man i det konkrete område kan øge kvaliteten af naturen. Når københavnerne skal søge om midler i puljen, kan de spørge Danmarks Naturfredningsforening til råds om biodiversitet i projekterne. Derer 3,8 mio, kroner i biodiversitetspuljen. Det bliver muligt at søge om midler to gange årligt.  Læs mere på www.kk.dk/biodiversitet.

Stem på det smukkeste byggeri
Fra mandag 29. marts kan alle københavnere være med til at udpege årets smyukkeste nybyggeri i byen.  Det sker når publikumsprisen skal uddeles i forbindelse med Københavns Kommunes årlige bygningspræmiering, som har fundet sted siden 1903. Publikumsprisen blev uddelt for første gang i 2018, hvor over 2.000 stemmer blev afgivet. Da var det Axel Towers, der løb med prisen.

 10 byggerier er nomineret til publikumsprisen i år, bl.a. metrostationerne på Cityringen, Frihedsmuseet og Charlottetårnet på Østerbro. Afstemningen foregår på KK.dk/bygningspraemiering. Der kan stemmes til og med 20. april.  Alle præmierede byggerier inkl. publikumsprisen afsløres den 27. april.

Nye sorteringsanlæg skal stå ude på fortovene
Københavns Kommunevil opsætte 750 nye sorteringspunkter til affald. bI dag har op mod 34.000 boliger i København ikke plads i gården til at kunne sortere alle typer affald, og den udfordring vil kun vokse i takt med øget affaldssortering. når vi de kommende år skal sortere endnu mere, vil denne udfordring kun vokse. Kommunen har lanceret en hjemmeside med et interaktivt kort, hvor københavnerne kan komme med deres egne ønsker til, hvor sorteringspunkterne skal placeres. Teknik- og Miljøforvaltningen er desuden i dialog med lokaludvalgene for at tilpasse eventuelle lokale hensyn i forhold til placeringen af de nye sorteringspunkter. Anlægsarbejdet med de første sorteringspunkter forventes at gå i gang i begyndelsen af 2022.
Læs mere på www.kk.dk/sorteringspunkter 

Kultur Ø
Ligner du din nabo? (Do you look like your neighbour?) Sådan spørger Kulturdistriktet Østerbro & Nordhavn alle, som har lyst til at deltage i deres online spørgeskemaundersøgelse. 
På vegne af Kulturdistriktet Østerbro & Nordhavn, har vi den udsøgte fornøjelse at indsamle lidt flere informationer omkring jer, kære naboer, så vi i fremtiden kan skræddersy kulturelle tiltag til lige netop jer! Tak fordi du er med til at gøre en forskel for fremtidens kulturliv i København Ø står der i invitationen.

What is Østerbro Local Committee?
The local committee is 23 volunteers from Østerbro and Nordhavn who represent political parties, housing associations, the local business community as well as cultural and sports associations. The volunteers are devoted to ensure that local knowledge is taken into consideration when developing Østerbro/Nordhavn. The municipality furthermore always consults the Local Committee in matters that affect Østerbro/Nordhavn. Please contact the secretariat if you have any questions related to Østerbro/Nordhavn or if you would like a specific Østerbro/Nordhavn-related case to be brought up in the local committee.
Are you going to carry out an activity in Østerbro/Nordhavn? The Local Committee distributes funds to activities that benefit the people in the local area. Please contact the secretariat if you want to know more. Contact the secretariat: You are always welcome to contact the secretariat if you have any questions regarding Østerbro/Nordhavn.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »