Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Kryds stadig et stort problem

trafikforholdI sidste øjeblik faldt et forslag i Borgerrepræsentationen om at gøre hele Sundkrogsgade 4-sporet. 

Beslutningen om kun to spor vækker glæde i Østerbro Lokaludvalg. Men problemerne med al for meget tung biltrafik i området er ikke løst endnu.

Torsdag 8. oktober vedtog Borgerrepræsentationen at Sundkrogsagde IKKE skal være firesporet i hele sin længde. Kun strækningen fra Kalkbrænderihavnsgade til Stubbeløbgade skal udvides til fire spor, mens resten af Sundkrogsgade til Skudehavnsvej skal være to-sporet. 

Beslutningen var lagt op til Borgerrepræsentationen fra Teknik- og Miljøudvalget og blev afvist, efter at Dansk Folkeparti skiftede mening og alligevel stemte imod en udvidelse af hele vejen. Udvidelsen af den første del af Sundkrogsgade er imidlertid vedtaget for lang tid siden.

Østerbro Lokaludvalg er glade for beslutningen, for en firesporet vej løser overhovedet ikke de trafikale problemer i området, mener lokaludvalgsformand Allan Marouf.
Krydset ved Kalkbrænderihavnsgade er for eksempel yderst belastet, og kommunen er endnu ikke er fremkommet med en lovet løsning for det problem. Vi mener at der bør foretages en overordnet undersøgelse af de trafikale forhold i området, og at der skal laves en helhedsplan for denne trafik, udtaler han.

Viadukten lukkede
De trafikale problemer i krydset startede for alvor, da Københavns Kommune i 2013 lukkede viadukten ved Århusgade for biltrafik. I en periode i 2017 blev den genåbnet, pga. byggeriet af Nordhavnsvej. I dag er Århusgade viadukten genåbnet, men kun for gående og cyklister. Det betyder at Vordingborggade er overbelastet af biler og lastbiler, for her finder man den eneste adgang for biler mellem Østerbro og Nordhavn.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere lovet, at den vil lave en undersøgelse af trafiksikkerheden for cyklister og gående i Sundkrogsgadekrydset i år. Undersøgelsen er endnu ikke lavet.

Ringvej giver både mere – og mindre – trafik
Samtidig er der kommet nye trafikprognoser frem vedrørende den østlige ringvej. Nemlig en trafikanalyse fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Det er bl.a. Østerbro Lokaludvalg, som har fået forvaltningen til at fremlægge analysetallene.

Hvis der bygges en østlig ringvej i vandet via Nordhavn til lufthavnen, vil biltrafikken falde på de fleste veje i Nordhavn og på Østerbro. Undtagen strækningen Vordingborggade-Sundkrogsgade-Kattegatvej. Her vil trafikken stige med omkring 2000-3000 biler i døgnet.  Omvendt vil trafikken falde med cirka 3000 biler på Kalkbrænderihavnsgade. 

Københavns Kommune: Farligt kryds er godt nok

Hold dine børn væk fra Nordhavns trafik – den er for farlig

Close

Translate »