Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
kalkbraenderihavnsgade 348

Lavere fart i byen: ‘Nu må det snart være Kalkbrænderihavnsgades tur’

Hastigheden sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t på tre veje gennem Østerbro. Uvist om det også kommer til at ske på den befærdede indfaldsvej ved Nordhavn.

“Jeg cykler der til dagligt – og vil betegne vejen som livsfarlig. Der er meget tung trafik, og der køres for hurtigt og alt for tæt på de bløde trafikanter.”

Sådan siger formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, om forholdene på Kalkbrænderihavnsgade.

Han glæder sig samtidig over, at Københavns Kommune har fået grønt lys fra politiet til at sætte farten ned på tre vigtige veje på Østerbro. Det drejer sig om Tuborgvej, Lersø Park Allé og Universitetsparken, hvor hastigheden ændres fra 60 til 50 km/t. 

En ændring, som teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) håber kan følges op med flere fartnedsættelser.

“Mindre fart nedbringer støj fra trafikken, det giver færre og mindre alvorlige ulykker og øger følelsen af tryghed, og så kan det bidrage til på længere sigt at få folk til at vælge privatbilen fra og skifte til mere bæredygtige transportformer,” udtaler hun.

allan maroufLokaludvalget vil fortsat arbejde for, at farten kommer ned på Kalkbrænderihavnsgade. Der køres for stærkt på vejen, og desuden er det er utrygt at krydse vejen i fodgængerovergangene, især ved Indiakaj og ved Marmorvej,” siger Allan Marouf. Flere nedsættelser på vej
Ændringen på de tre veje er en del af en handlingsplan for Vejstøj som blev vedtaget i 2018. I budgettet for 2022 blev der sat penge af til at gennemføre flere hastighedsnedsættelser. Forvaltningen er ved at undersøge, hvor det giver bedst mening at nedsætte hastighedsgrænsen på de veje, hvor  hastighedsgrænsen i dag er 60 km/t.

“Det er på de største veje, at støjen og luftforureningen er højest, og derfor er det også dér, effekten af hastighedsnedsættelserne er størst”, siger Line Barfoed. 

Trafikken skal ‘flyde’
Og netop på Kalkbrænderihavnsgade giver det god mening at sætte fartgrænsen ned,  mener Østerbro Lokaludvalg.

Men vejen – som adskiller Nordhavn fra Østerbro – er en såkaldt indfaldsvej hvor det er vigtgt at trafikken kan ‘flyde’. Det har lokaludvalget tidligere fået oplyst af Teknik- og Miljøforvaltningen, som har rådført sig med politiet, der skal godkende alle ændringer af hastighedsgrænserne.

“Vi giver imidlertid ikke op så let. Lokaludvalget vil fortsat arbejde for, at farten kommer ned på Kalkbrænderihavnsgade. Der køres for stærkt på vejen, og desuden er det er utrygt at krydse vejen i fodgængerovergangene, især ved Indiakaj og ved Marmorvej,” siger Allan Marouf. 

Lokaludvalget vil nu kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, for at sikre, at Kalkbrænderihavnsgade kommer i spil som en vej med hastighedsgrænse på 50 km/t fremover.

Close

Translate »